Tag Archives: TwG+

Nytt kundsamarbete

Posted on by Paul Webmaster

Stratcore har ingått ett nytt ramavtal med ett större företag inom fastighetsförvaltning. Vi kommer att bistå med tekniska översättningar samt översättningar av ekonomisk information, pressmeddelanden och annat företagsmaterial.

Posted in Nyheter | Tagged , | Leave a comment

Översättningar och ljudinspelningar

Posted on by Paul Webmaster

Ett företag som tillverkar moderna, innovativa parkeringslösningar samarbetar med Stratcore för att lokalisera sina produkter till en rad olika språk. I uppdraget ingår att producera ljudinspelningar som används i kundens applikationssystem.

Posted in Nyheter | Tagged , | Leave a comment

Kund utvidgar verksamheten i Europa

Posted on by Paul Webmaster

En av våra huvudkunder utvidgar verksamheten genom att etablera sig i Polen, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Stratcore har anförtrotts uppdraget att översätta och lokalisera kundens webbplats, inklusive kontinuerliga uppdateringar. ”Vi har levererat översättningstjänster till den här kunden under många år. Det känns mycket positivt att de växer och är så framgångsrika” säger Ylva Forsberg, vd för Stratcore.

Posted in Nyheter | Tagged , | Leave a comment

Översättare på plats hos kunden

Posted on by Paul Webmaster

I Danmark och Norge skickade Stratcore översättarteam på arbete ute hos en av våra kunder. Kunden var ett IT-företag som höll på att utveckla ny programvara. De ville att översättarna skulle arbeta direkt i deras programvarusystem, eftersom det var ett säkrare och effektivare sätt att genomföra projektet.

Posted in Nyheter | Tagged , | Leave a comment

Denna döva hund, med dåligt uppförande,

Posted on by Peter Bailey

Denna döva hund, med dåligt uppförande, var omöjlig att träna efter att ha misshandlats av sina tidigare ägare. Men med tålamod och hårt arbete bemästrar nu hunden 50 kommandon och det är allt tack vare Rosie Gibbs, en teckenspråksentusiast, som använde en grundläggande form av teckenspråk, som ofta används på barn, för att träna honom. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2217961/Naughty-deaf-dog-trained-finally-brought-heel-using-SIGN-LANGUAGE.html?ito=feeds-newsxml  

Posted in Bulletin artiklar | Tagged , | Leave a comment

Tweeting i sig är mycket enkelt.

Posted on by Peter Bailey

Tweeting i sig är mycket enkelt. Däremot kan programmerarna som gör detta enkla möjligt, behöva flera tusen rader av kodning. Dog är det nya programmeringsspråket som kommer att göra livet för programmerare mycket enklare. Läs mer om det i artikeln. http://www.technologyreview.com/news/429544/new-programming-language-makes-social-coding/  

Posted in Bulletin artiklar | Tagged , | Leave a comment

Åttiofem procent av språken kan sorteras

Posted on by Peter Bailey

Åttiofem procent av språken kan sorteras in i två kategorier när det gäller meningsbyggnad: de som följer strukturen i subjekt-verb-objekt (“flickan sparkar bollen”) och de som följer strukturen i subjekt-objekt-verb (“flickan bollen sparkar”). Forskare har fram till helt nyligen inte helt klarlagt varför dessa två olika kategorier finns. Forskare har använt informationsteorin för att försöka avslöja detta mysterium och deras hypotes kommer att presenteras i nästa nummer av tidskriften Psychological Science. http://medicalxpress.com/news/2012-10-theory-linguistics-functional-cross-language-variations.html  

Posted in Bulletin artiklar | Tagged , | Leave a comment

Översättning kan tyckas ganska enkelt –

Posted on by Peter Bailey

Översättning kan tyckas ganska enkelt – ta ett ord eller en mening och översätt! Processen att översätta ett ord eller en mening är i själva verket en mycket svår uppgift. Läs följande exempel på enkla ord som har visat sig oerhört svåra att översätta. http://www.huffingtonpost.com/nataly-kelly/untranslatable-words_b_1949795.html  

Posted in Bulletin artiklar | Tagged , | Leave a comment

Mätning av hjärnan hos unga rekryter på Svenska Försvarsmaktens

Posted on by Peter Bailey

Mätning av hjärnan hos unga rekryter på Svenska Försvarsmaktens. Tolkakademi före och efter språkutbildning, har visat att lära sig ett främmande språk ökar hjärnans tillväxt. Forskarna fann att hippocampus, den del av hjärnan som är involverad i lärande och rumslig navigering, utvecklades i storlek efter intensiv språkinlärning. http://medicalxpress.com/news/2012-10-language-brain.html  

Posted in Bulletin artiklar | Tagged , | Leave a comment

Ett team av mjukvaruingenjörer och British Sign Language-

Posted on by Peter Bailey

Ett team av mjukvaruingenjörer och British Sign Language- användare har utvecklat en ny programvara för att översätta teckenspråk, nästan omedelbart, till text som kan läsas av personer som inte förstår teckenspråk. Denna teknik är den första i sitt slag i världen, i det att tekniken gör det möjligt för teckenspråket att översättas in i texten och läsas direkt på en bärbar dator, surfplatta, smartphone eller annan bärbar enhet. http://phys.org/news/2012-10-portable-language-traslator-automated-text.html  

Posted in Bulletin artiklar | Tagged , | Leave a comment

Den 11:e årliga Europeiska språkdagen ägde rum för ett par veckor sedan.

Posted on by Peter Bailey

Den 11:e årliga Europeiska språkdagen ägde rum för ett par veckor sedan. Dagen grundades 2002 av Europarådet för att fira och bevara den språkliga mångfalden i Europa. Det är fantastiskt att tänka att det för närvarande finns runt 225 inhemska språk i det moderna Europa. http://www.journalism.co.uk/press-releases/the-european-day-of-languages/s66/a550605/  

Posted in Bulletin artiklar | Tagged , | Leave a comment

Europeiska kommissionen har publicerat Vanliga frågor

Posted on by Peter Bailey

Europeiska kommissionen har publicerat Vanliga frågor och svar om flerspråkighet och språkinlärning. Listan innehåller frågor som: “Vad betyder flerspråkighet”, “är språk viktigt för företag” och “hur bra är européer på att använda språk “. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/703&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  

Posted in Bulletin artiklar | Tagged , | Leave a comment

Ordet “app” har lagts till den 19:e upplagan av Brewer Dictionary

Posted on by Peter Bailey

Ordet “app” har lagts till den 19:e upplagan av Brewer Dictionary of Phrase och Fable. Andra nya fraser som har lagts till Brewer Dictionary är bland annat “double-dip” och “downsize”. Brewer Dictionary är en stor tillgång för personer som vill lära sig ursprunget till moderna fraser. http://www.ft.com/cms/s/0/0cf087b8-07c8-11e2-8354-00144feabdc0.html#axzz284XKGdDF  

Posted in Bulletin artiklar | Tagged , | Leave a comment

Den sista personen som talade kaurna-språket i Adelaide Plains

Posted on by Peter Bailey

dog i slutet av 1900-talet och språket dog efterföljande ut. Ett nyligen visat intresse för kaurna-språket visar dock att det en gång utdöda aboriginska språket nu är blomstrande. http://www.abc.net.au/news/2012-10-01/aboriginal-language-returns-from-the-dead/4289056  

Posted in Bulletin artiklar | Tagged , | Leave a comment

Forskare vid Oriental Institute vid University of Chicago

Posted on by Peter Bailey

har forskat i tusentals folkspråkliga ord i över 40 år och de sista orden i ett 2 000-sidigt lexikon har nyligen publicerats. Forskarna har nu en mycket bättre position för att behärska tolkningen av egyptiska texter. http://www.nytimes.com/2012/09/18/science/new-demotic-dictionary-translates-lives-of-ancient-egyptians.html?pagewanted=all  

Posted in Bulletin artiklar | Tagged , | Leave a comment

Janet Altman, den berömda lingvisten och tolken har gått bort.

Posted on by Peter Bailey

Janet spenderade den första delen av sin karriär som professionell tolk, innan hon blev en av de mest eftertraktade lärarna i tolkning. Detta är en hyllning till Janet Altman. http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?sectioncode=26&storycode=421183&c=2  

Posted in Bulletin artiklar | Tagged , | Leave a comment

Nya psykolingvistiska rön tyder på att språk inte är så komplicerat

Posted on by Peter Bailey

Nya psykolingvistiska rön tyder på att språk inte är så komplicerat som man tidigare trott. Den här artikeln förklarar närmare vad forskarna har hittat och vad detta innebär för psykolingvister, neuroforskare och andra språkrelaterade vetenskaper. http://www.rdmag.com/News/Feeds/2012/09/general-sciences-language-is-simpler-than-previously-thought/  

Posted in Bulletin artiklar | Tagged , | Leave a comment

Play Dictionary är en ny ordspelsapp, skapad med tanke att föra in ett

Posted on by Peter Bailey

Play Dictionary är en ny ordspelsapp, skapad med tanke att föra in ett roligt inslag i lärandet. Tack vare denna nya app har ordförrådet aldrig varit roligare och mer interaktivt! En av grundarna av Play Dictionary, Larry Brunken, hoppas det kommer att uppmuntra fler människor att lära och spela tillsammans. http://www.examiner.com/article/play-dictionary-app-puts-some-fun-into-learning-definitions  

Posted in Bulletin artiklar | Tagged , | Leave a comment

Om din organisation har bestämt sig för att utforska nya globala marknader,

Posted on by Peter Bailey

Om din organisation har bestämt sig för att utforska nya globala marknader, är det viktigt att du får en kommunikationsstrategi på plats. Detta betyder att inte förlita sig på maskinöversättning, bokstavliga översättningar eller att anta att engelska är det föredragna språket för kommunikation. Att arbeta tillsammans med professionella översättningsbyråer är därför avgörande. http://www.multilingual-search.com/the-rising-need-for-linguistic-adaptation/13/09/2012/  

Posted in Bulletin artiklar | Tagged , | Leave a comment

Ma! Iwaidja är en fantastisk, ny språkapp för att bevara hotade språk.

Posted on by Peter Bailey

Appen har väckt intresse hos många grupper som är involverade i dokumentationen av inhemska språk i Afrika, Australien och Amerika. Skaparna av Ma! Iwaidja hoppas att programmet ska förhindra att många av världens mer sällsynta språk försvinner. http://phys.org/news/2012-09-app-endangered-language.html  

Posted in Bulletin artiklar | Tagged , | Leave a comment

Samarbete med professionella översättningsbyråer är lösningen på att nå ut till konsumenter i olika länder, språk och kulturer.

Posted on by Peter Bailey

Samarbete med professionella översättningsbyråer är lösningen på att nå ut till konsumenter i olika länder, språk och kulturer. Denna artikel belyser vikten av översättning i termer av att nå utländska marknader “från första kontakten per brev eller via tolk på internationella möten, att utarbeta utkast och kontrakt och slutligen försäljningslitteratur och användarmanualer”. http://kontax.com/Translation_the_key_to_gaining_and_keeping_foreign_market_share-769-en.html  

Posted in Bulletin artiklar | Tagged , | Leave a comment

När man utvecklar en social mediastrategi är det viktigt

Posted on by Peter Bailey

När man utvecklar en social mediastrategi är det viktigt att ta hänsyn till frågor såsom språk, kultur, religion och humor, särskilt om ditt företag har en global kundbas. http://www.eturbonews.com/30998/recipe-social-media-stir-language-culture-religion-and-humor  

Posted in Bulletin artiklar | Tagged , | Leave a comment

Lost in translation – McDonalds varit tvungna att be om ursäkt

Posted on by Peter Bailey

Lost in translation – McDonalds varit tvungna att be om ursäkt till det lokala Hmong-samhället efter att ha producerat en annons på den lokala asiatiska dialekten som inte blev något annat än ett virrvarr av tecken. Att förlita sig på gratis online-översättningsverktyg duger inte och kan i många fall sluta i förvirring och förlägenhet. http://consumerist.com/2012/09/mcdonalds-learns-it-shouldnt-trust-free-web-translators-when-it-comes-to-its-billboards.html  

Posted in Bulletin artiklar | Tagged , | Leave a comment

Den här artikeln belyser de möjliga språkliga hinder som organisationer kan…

Posted on by Peter Bailey

möta vid outsourcing av flera affärsprocesser till olika outsourcing-företag runt om i världen, och hur det kan påverka effektiviteten i organisationen. Det talas om den negativa inverkan som de språkliga hinder kan ha på ett effektivt processgenomförande, lagarbete och för att skapa gemensamma mål och syften. http://www.business2community.com/marketing/5-language-problems-when-outsourcing-to-multiple-bpo-firms-0250658  

Posted in Bulletin artiklar | Tagged , | Leave a comment

Att använda rätt språk för att kommunicera med dina kunder är viktigt,

Posted on by Peter Bailey

Att använda rätt språk för att kommunicera med dina kunder är viktigt, eftersom de ord du använder bidrar till att forma andra människors uppfattning om vem du är som organisation och vilka produkter och tjänster du erbjuder. För att inte marginalisera delar av din kundbas, är det viktigt att du kan visa dina kunder att du talar deras språk – det språk som används av en organisation bör återspegla språket som används av dess kunder. http://www.business2community.com/strategy/the-importance-of-careful-language-in-script-writing-0259883  

Posted in Bulletin artiklar | Tagged , | Leave a comment

Detta är en utmärkt artikel som belyser vilket värde att

Posted on by Peter Bailey

Detta är en utmärkt artikel som belyser vilket värde att lära sig ett nytt språk eller en kultur kan ge till organisationer runt om i världen. Den berör de centrala aspekterna av att kommunicera med utländska företag, förståelse (från ett organisatoriskt perspektiv) när företag ska investera i språk och vilka medarbetare som kan gynnas mest av att lära sig ett nytt språk. http://www.sbnonline.com/2012/08/how-learning-a-new-language-and-culture-can-be-valuable-in-the-business-world/?full=1  

Posted in Bulletin artiklar | Tagged , | Leave a comment

Detta är en intressant artikel om den senaste forskningen om vad det

Posted on by Peter Bailey

Detta är en intressant artikel om den senaste forskningen om vad det innebär att växa upp i en flerspråkig miljö. Forskare har utnyttjat psykologi och lingvistik för att öka vår förståelse för hur användning av olika språk för att uttrycka olika känslor kan spela en roll i barnens känslomässiga utveckling. http://www.healthnewsdigest.com/news/Children_s_Health_200/Speaking_Multiple_Languages_Can_Influence_Children_s_Emotional_Development.shtml  

Posted in Bulletin artiklar | Tagged , | Leave a comment

Tack för den tid du har hjälpt oss med översättning till engelska. Som du vet har vi varit väldigt nöjda. Jag är gärna referens åt potentiella kunder. 

Översättningar av års och hållbarhetsrapporter

En av sveriges största familjeägda koncerner med en årlig omsättning på cirka 21.4 miljarder kronor

Ville bara ge lite feedback från mina finländska och tyska kollegor som kan vara av intresse … De är mycket nöjda med Stratcores översättningar, texterna är helt korrekta och väl översatta 😊. Mars 2023

Översättning av marknadstexter och tekniska texter samt produktion av webbinnehåll av journalistisk karaktär

Svenskt Livsmedelsforetag

Jag hoppas du mår bra och tack än en gång för ert utomordentliga arbete med översättningarna hittills!

Kan du hjälpa oss med ytterligare en översättning?

April 2023

Juridiska översättningar

Stort Svenskt energibolag

"Vi behöver ofta översatta texter snabbt. Det är då vi helt enkelt inte kunde klara oss utan Stratcore - de är alltid så pålitliga. De returnerar våra översättningar med total professionalism och alltid med samma glada leende. Vi uppskattar verkligen Stratcore och vill tacka dem för ett underbart partnerskap."

Översättningar av Marknad - HR – Journalistik – Företagskommunikation - Hållbarhet

Stora globala flygbolag

"Ville bara tacka dig för en anmärkningsvärd tolk som du organiserade för oss. Hon imponerade på oss med sin professionalism, eftersom hon var så lugn inför helt ny publik och affärsområde. Allt gick bra och vi ser fram emot att använda Stratcore och Tuijas tjänster igen inom en snar framtid."

Översättningar av ekonomiska rapporter och marknadstexter

Europeiskt fastighetsbolag

Översättningar - Transkreation – Copywriting - Undertextning
Voice-over - Redigering - Journalistiska artiklar - Flerspråkig DTP

Jag har alltid upplevt Stratcore som en engagerad, pålitlig och lösningsorienterad översättningsbyrå. Att arbeta som översättare för Stratcore ger mig möjlighet att fullt ut tillämpa mina språkliga och kreativa färdigheter som språkproffs. Snabb, enkel och vänlig kommunikation gör det möjligt att leverera översättningslösningar av hög kvalitet till slutkunderna. Jag uppskattar också att Stratcores projektledare alltid låter översättarna vara och känna sig som en del av teamet.

Randi K.

Medarbetare i Stratcores danska översättarteam

Stratcore upprätthåller de högsta standarderna för att säkerställa att kunden är helt nöjd och ser till att översättarna och alla andra som är involverade i produktionen av den slutliga publikationen är införstådda med detta.

David S.

Medarbetare i Stratcores engelska översättarteam

Stratcore är en översättningsbyrå som värnar om kvaliteten och förstår vikten av riktigt bra översättningar. De är lätta att kommunicera med och besvarar frågor snabbt och professionellt. Som översättare åt Stratcore har man glädjen att få återkommande, intressanta uppdrag och att få göra översättningar åt väletablerade företag inom många olika branscher.

Ulrika B.

Medarbetare i Stratcores svenska översättarteam

Jag har arbetat heltid som frilansande översättare hos Stratcore i 16 år. Under åren har jag arbetat med en mängd olika uppdrag och jag har uppskattat allt från det intressanta källmaterialet till de realistiska tidsfristerna. Alla mina uppdrag har varit tillsammans med just Peter och Ylva och detta har skapat en verklig känsla av partnerskap och kontinuitet, inte minst har det varit ett stort nöje att arbeta tillsammans med dem.

Mark T.

Medarbetare i Stratcores engelska översättarteam

Stratcore följer riktlinjerna i den europeiska standarden för översättningstjänster SS-EN 15038:2006.