Kompetensområden

Hallbarhetsrapporter

Effektiv och kvalitetssäkrad affärskommunikation

Stratcore erbjuder effektiv och kvalitetssäkrad hållbarhetskommunikation

Stratcore hjälper er att kommunicera ert hållbarhetsarbete

Som en heltäckande leverantör av språklösningar för strategisk kommunikation erbjuder vi även översättning av hållbarhetsrapporter. Det är en del av vårt erbjudande inom kvalitetssäkrad affärskommunikation och ett komplement till våra specialiserade översättningstjänster som bland annat omfattar finansiella rapporter. Det ställs allt högre krav på företag att styra och rapportera hållbart idag och omställningen till en hållbar ekonomi gör att hållbarhetsredovisningen väger minst lika tungt som ett företags årsredovisning. Stratcore hjälper er att kommunicera ert hållbarhetsarbete tydligt och effektivt på de språk som ni behöver.

Allt viktigare med tydlig och informativ hållbarhetsredovisning

Direktivet NFRD (Non Financial Reporting Directive) ersätts av CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och hållbarhetsinformationen lyfts ännu tydligare till samma nivå som den finansiella informationen. Ert hållbarhetsarbete måste därför tydliggöras lika effektivt och kvalitetssäkrat som er finansiella information. Genom att visa hur er verksamhet tar hänsyn till miljön, social hållbarhet och ägarstyrning stärker ni relationen till era intressenter och det blir ett viktigt affärsstrategiskt verktyg som får er verksamhet att växa. Hållbarhetsredovisningen är dessutom ett viktigt bidrag till en mer hållbar utveckling.

Genom att redovisa hur ditt företag ser på miljöfrågor, samhällsansvar och bolagsstyrning kan du stärka relationen till dina intressenter. Detta utgör också ett viktigt affärsstrategiskt verktyg som möjliggör tillväxt för ditt företag. Dessutom är hållbarhetsrapportering en starkt bidragande faktor till en mer hållbar utveckling.

Offentlig rapportering om företagets ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan kan göra en verklig skillnad – både för er och för samhället i stort. Hållbarhetsredovisningen ska vara korrekt, tydlig och transparent och belysa styrningsstrukturer och processer. Och för att uppnå alla affärsmässiga fördelar behöver den finnas tillgänglig på flera språk. Vi erbjuder översättning av er hållbarhetsrapport på ett snabbt, effektivt och kvalitetssäkrat sätt där ingenting går förlorat i översättningen.

Varför välja Stratcore?

 • Kvalitet – vi levererar alltid en slutprodukt som lever upp till dagens högt ställda kvalitetskrav. Alla våra översättare har lång erfarenhet inom sina specialområden och översätter bara till sitt modersmål.
 • Tillgänglighet – vi finns här när du behöver oss, även utanför kontorstid, och vi erbjuder flexibla språktjänster som är anpassade efter dina behov.
 • Snabbhet – vi har kapacitet för leverans även under snäva tidsramar tack vare våra effektiva arbetsmetoder och kompetenta projektledare med stor vana att leda projekt – stora som små.
 • Sekretess – vi har väl inarbetade processer och teknik för högsta sekretess och leveranssäkerhet.
 • Alla format – vi hanterar alla format och vi erbjuder även IT-översättningar i enlighet med kraven på ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (ESEF) samt märkning i xhtml-format.
 • Konsekvens – vi använder översättningsminnen, ordlistor och termbaser för att säkerställa en konsekvent terminologi. Det är även en kvalitetssäkring som samtidigt effektiviserar översättningsprocessen.

För bästa möjliga slutprodukt är det bra att planera stora och textintensiva projekt i god tid och med goda tidsmarginaler, men vi vet att det ibland behöver gå snabbt. Vi har ett specialiserat och dedikerat team redo att hjälpa er. Prata med någon av våra duktiga projektledare redan idag för mer information!

Hållbarhetsredovisning på flera språk

Översättning av hållbarhetsrapporter är en specialiserad översättningstjänst där översättarna har de särskilda kunskaper som krävs för att kunna översätta korrekt och ändamålsenligt. Det säkerställer en trovärdig och informativ hållbarhetsrapportering på de språk och de marknader som din målgrupp befinner sig på.

När du anlitar Stratcore ser våra projektledare till att du får tillgång till ett inarbetat och specialiserat team som snabbt och effektivt kan leverera översättningar av hög kvalitet. Översättarna behöver bland annat ha goda kunskaper i de riktlinjer och regelverk som styr hållbarhetsrapportering och hur detta påverkar terminologin inom de språkpar de arbetar med. Vårt rapportteam är vana att hantera översättningarna i överenstämmelse med GRI (Global Reporting Initiative) och de krav som följer av det.

Varför Global Reporting Initiative?

GRI (Global Reporting Initiative) är ett internationellt oberoende standardiseringsorgan vars uppgift är att stötta verksamheter i deras hållbarhetsrapportering. GRI:s standard för hållbarhetsredovisning är det mest vedertagna ramverket idag. Att standardisera hållbarhetsredovisningen skapar ett gemensamt språk vilket gör det enklare för intressenter att tolka och jämföra olika företags påverkan på miljön och övriga hållbarhetsfrågor.

GRI har samarbetat med European Financial Reporting Advisory (EFRAG) i utarbetandet av en gemensam europeisk rapporteringsstandard för hållbarhetsredovisning (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) och GRI förblir därför mycket relevant:

 • GRI tillhandahåller de mest kompletta och globalt tillämpliga rapporteringsstandarderna för hållbarhetseffekter enligt, men inte begränsat till, EU:s CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).
 • CSRD innebär att cirka 50 000 företag kommer att omfattas av ESRS och i den sista etappen av tillämpningen kommer även allt fler icke-europeiska företag att omfattas.
 • EFRAG har åtagit sig att anpassa ESRS så nära GRI som möjligt och det gör GRI till ett framtidssäkrat ramverk.

Alla företag som runt om i världen redan rapporterar enligt GRI kan känna sig trygga med att de är väl positionerade och redo för ESRS. Och oavsett om er verksamhet har krav på sig att rapportera enligt GRI eller inte är det en god idé att följa riktlinjerna – då vet du att hållbarhetsrapporten blir trovärdig, tydlig och transparent och att den täcker alla områden. Du kan läsa mer om GRI
som ett stöd i hållbarhetsrapporteringen här.[UB1]

Våra översättare är väl insatta i ramverkets terminologi och uppbyggnad och vet hur de ska tillämpa det på bästa sätt i översättningen. Det specialiserade teamet med översättare, korrekturläsare och projektledare håller sig givetvis även ajour med utvecklingen av EU:s gröna taxonomi och övriga relaterade internationella riktlinjer och klassificeringssystem som till exempel Agenda 2030, Science Based Targets initiative (SBTi) och Task Force On Climate-related Financial Disclosure (TCFD). Stratcore ser till att du får en korrekt översatt hållbarhetsrapport där rätt terminologi även går hand i hand med läsbarhet, tydlighet och målgruppsanpassning.

Effektiv hållbarhetsrapportering kräver mer än rätt terminologi

Hur pass hållbart ett företags verksamhet är – ekonomiskt, miljömässigt och socialt – är något som angår oss alla. Samhället behöver ställa om till en grönare ekonomi och idag finns det regelverk vars syfte är att få fler att investera i hållbara lösningar. Därför är det viktigare än någonsin att tydligt och effektivt förmedla ert hållbarhetsarbete – men riktigt bra hållbarhetsrapportering kräver mer än bara rätt terminologi.

Ditt företag har förmodligen lagt ner mycket arbete på att få fram en hållbarhetsrapport som är heltäckande och som dessutom är något som människor vill läsa – investerare och samarbetspartner såväl som kunder och konsumenter. Och hållbarhetsrapporten ska naturligtvis behålla alla dessa kvaliteter även på andra sidan översättningen. Stratcore hjälper er med kvalitetssäkrad affärskommunikation som är:

 • Välskriven och korrekt, men inte tråkig!
 • Tydlig, informativ, transparent och trovärdig
 • Heltäckande och enligt aktuella riktlinjer och krav
 • I linje med företagets stil, tonalitet och tone of voice
 • Anpassad både språkligt och kulturellt för målmarknaden

Oavsett vilket språk du behöver få hållbarhetsrapporten översatt till ser vi till att den är minst lika informativ och välskriven som originalet. Du är varmt välkommen att höra av dig redan idag!

Tips för en bra slutprodukt

Att upprätta en bra hållbarhetsredovisning kräver tid, kunskap och en hel del förarbete. Den blir dessutom allt viktigare i takt med att samhället behöver ställa om och kapitalflöden ska dirigeras om till hållbara finansieringar. Översättningen ska hålla samma höga kvalitet som originalet och här listas några saker att tänka på när du behöver översätta en hållbarhetsrapport:

 • Var ute i god tid – ta gärna kontakt med oss så tidigt som möjligt i processen. En hållbarhetsrapport är ett omfattande och textintensivt dokument som tar tid att översätta och ju längre tid översättaren får på sig, desto lättare är det att skapa en slutprodukt av riktigt hög kvalitet.
 • Planering – det är många involverade i en hållbarhetsrapport. Se till att ni har en plan för arbetet och involvera oss gärna tidigt i processen. Våra duktiga projektledare kan hjälpa er med effektiva arbetsflöden, versionshantering och terminologifrågor med mera./li>
 • Förbered gärna ordlistor/stilguider över ert företags specifika terminologi och tonalitet. Det är viktigt att även hållbarhetsrapporten förmedlar ert budskap och era värden som företag.
 • Referensmaterial – även om våra översättare är specialiserade och vana att översätta denna typ av texter kan det vara värdefullt att de får sätta sig in i ert företags specifika verksamhet.
 • Färdig källtext – det behövs ett färdigt underlag för själva översättningen. Ändringar och justeringar i sista stund är ibland oundvikliga, men om detta kan hållas till ett minimum sparas både tid och pengar.
 • Format och layout – våra projektledare hjälper er gärna att fastställa det bästa filformatet för en så smidig översättningsprocess som möjligt. Vår tekniska avdelning kan även hjälpa er med DTP (desktop publishing) och Stratcore erbjuder även IT-översättningar enligt ESEF (European Single Electronic Format) och märkning i xhtml-format.

Vi vill gärna vara en del av ditt företags viktiga hållbarhetsarbete. Tillsammans skapar vi strategisk kommunikation som får ditt företag, och samhället i stort, att växa och bidra till en grönare framtid.

Klicka här om du vill att vi kontaktar dig, eller ring + 46 (0)8 410 38803 för mer information om Stratcores språktjänster.

Tack för den tid du har hjälpt oss med översättning till engelska. Som du vet har vi varit väldigt nöjda. Jag är gärna referens åt potentiella kunder. 

Översättningar av års och hållbarhetsrapporter

En av sveriges största familjeägda koncerner med en årlig omsättning på cirka 21.4 miljarder kronor

Ville bara ge lite feedback från mina finländska och tyska kollegor som kan vara av intresse … De är mycket nöjda med Stratcores översättningar, texterna är helt korrekta och väl översatta 😊. Mars 2023

Översättning av marknadstexter och tekniska texter samt produktion av webbinnehåll av journalistisk karaktär

Svenskt Livsmedelsforetag

Jag hoppas du mår bra och tack än en gång för ert utomordentliga arbete med översättningarna hittills!

Kan du hjälpa oss med ytterligare en översättning?

April 2023

Juridiska översättningar

Stort Svenskt energibolag

"Vi behöver ofta översatta texter snabbt. Det är då vi helt enkelt inte kunde klara oss utan Stratcore - de är alltid så pålitliga. De returnerar våra översättningar med total professionalism och alltid med samma glada leende. Vi uppskattar verkligen Stratcore och vill tacka dem för ett underbart partnerskap."

Översättningar av Marknad - HR – Journalistik – Företagskommunikation - Hållbarhet

Stora globala flygbolag

"Ville bara tacka dig för en anmärkningsvärd tolk som du organiserade för oss. Hon imponerade på oss med sin professionalism, eftersom hon var så lugn inför helt ny publik och affärsområde. Allt gick bra och vi ser fram emot att använda Stratcore och Tuijas tjänster igen inom en snar framtid."

Översättningar av ekonomiska rapporter och marknadstexter

Europeiskt fastighetsbolag

Stratcore följer riktlinjerna i den europeiska standarden för översättningstjänster SS-EN 15038:2006.