Vår arbetspolicy

Stratcores nätverk av översättare
Vårt nätverk består av välutbildade och kompetenta översättare som översätter från ett eller flera språk till modersmålet och har vissa specialområden som de håller aktuella. De har grundläggande datakunskaper, särskilt avseende ordbehandling och Internetsökning. Stratcores översättare håller sig informerade om aktuella händelser och utvecklingen inom IT. I sitt arbete strävar de efter perfektion och de åtar sig endast projekt som de är fullt kvalificerade för. Och naturligtvis levererar de alltid i tid.

Tillgänglighet och e-postbevakning
Vi förutsätter att våra medarbetare har Internet så att de kan kommunicera via e-post, utföra sökningar på nätet samt skicka och ta emot filer. Stratcore strävar efter att erbjuda kunderna hög kvalitet och snabba leveranser. Det är därför viktigt att översättaren dagligen kontrollerar sin e-post. Ett effektivt samarbete kräver täta e-postkontroller.

Stratcores ersättningspolicy
Inför varje uppdrag informeras översättaren om vilken ersättning som gäller. Betalning sker till uppdragstagarens bankkonto 30 dagar efter slutfört arbete. Vi förutsätter att du arbetar i egen regi och har en registrerad firma. Moms- och registreringsnummer ska alltid framgå vid fakturering.

Vi garanterar våra översättares kompetens. Om kvaliteten på en översättning ifrågasätts och våra granskare anser att arbetet är undermåligt får den ansvariga översättaren inte ut full ersättning. Avdraget står i proportion till de extra kostnader som företaget åsamkats.

Testöversättning
Vi tillämpar inte systemet med gratis testöversättning för nya översättare. Däremot görs en särskild bedömning av medarbetarens första översättning. För att täcka den merkostnad som detta innebär dras en mindre avgift från det första arvodet (Detta gäller inte för auktoriserade översättare).

Ansökan som frilansare
Skicka ett e-postmedelande till oss om du accepterar de allmänna villkor som anges ovan. Vänligen skicka ditt CV som zippad fil här. Eventuella betyg från universitet och högskola ska skannas och bifogas. De personuppgifter du lämnar ut kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

 

Kontakta oss här om du stöter på problem.

"Ofta behöver vi få texter översatta snabbt. Stratcore har varit oumbärliga – någon man alltid kan räkna med. Texterna levereras med stor professionalism och alltid med samma trevliga bemötande. Tack Stratcore för ett härligt samarbete!" Globalt flygbolag
Chef för intern onlinekommunikation"Jag ville bara tacka dig för den enastående tolken du ordnade till oss. Hon imponerade stort med sin professionalism och med sitt lugn, med ett för henne främmande affärsområde och inför en obekant publik. Allt gick mycket bra och vi ser fram emot att använda oss av Stratcore och Tuijas tjänster igen i framtiden."

Kommunikationsdirektör
Ledande globalt företag inom konsumentprodukter