Kompetensområden

Medicinsk översättning – ett område som kräver specialkompetens

Bioteknik och medicin

Stratcores översättare har specialkompetens inom medicinsk terminologi

För att medicinsk information ska kommuniceras korrekt och effektivt över språkgränserna krävs en professionell översättningsbyrå med specialkompetens. En medicinsk översättare behöver inte bara gedigna språkkunskaper utan också en djup förståelse för medicinska begrepp och terminologi. Att navigera i den medicinska världens komplexitet kräver precision och noggrannhet. En felaktig översättning kan leda till allvarliga konsekvenser för patientvård, läkemedelsinformation och medicinsk forskning. Anlitar du Stratcore kan du känna dig trygg, då våra medicinska översättare har den viktiga specialkompetens som behövs. Vi översätter bland annat medicinska rapporter, läkemedelsbroschyrer, anatomiska termer, medicinsk forskning och sjukhusdokumentation. Professionell medicinsk översättning överbryggar språkliga hinder och främjar kunskapsutbyte över gränserna.

Vi översätter läkemedelsbroschyrer, anatomiska termer, sjukhusdokumentation, medicinsk forskning och rapporter

Medicinska rapporter utgör kärnan i informationsutbytet. Rapporterna spänner över olika områden, från patientjournaler och diagnostiska utlåtanden till kliniska prövningsprotokoll. När dessa rapporter ska kommuniceras över språkgränserna krävs medicinska översättare. Varje detalj i en medicinsk rapport är betydelsefull och översättaren måste kunna fånga nyanserna och de specifika begreppen på ett korrekt sätt. Dessutom måste översättningen överensstämma med den medicinska standarden i det land där den ska användas. Det är en känslig balans mellan att behålla exaktheten i informationen och att anpassa sig till lokala medicinska normer.

Läkemedelsbroschyrer är en viktig kanal för att förmedla information om läkemedel till patienter och vårdpersonal. Översättning av dessa broschyrer kräver en förståelse för både medicinsk terminologi och språkkonventioner. Varje ord måste vägas noga för att undvika missförstånd eller förväxlingar.

Anatomiska termer, som utgör grunden för medicinsk kommunikation, är särskilt känsliga för felaktig översättning. En exakt översättning av dessa termer är inte bara viktig för medicinska specialister utan också för att säkerställa att patienter får korrekt information om hälsotillstånd och behandlingar.

Medicinsk forskning som är korrekt översatt har avgörande betydelse för att främja globalt samarbete och utbyte av kunskap. Forskningsrapporter, artiklar och vetenskapliga publikationer måste översättas med precision för att säkerställa att den ackumulerade kunskapen är tillgänglig för forskare över hela världen.

Sjukhusdokumentation, inklusive patientjournaler och vårdinstruktioner, kräver också specialiserad medicinsk översättning. Dessa dokument är centrala för att säkerställa kontinuitet i patientvården och felaktigheter i översättningen kan leda till allvarliga konsekvenser.

Våra översättare hanterar utmaningarna inom medicinsk översättning

Det finns utmaningar inom medicinsk översättning. En av dem är att hålla jämna steg med den snabba utvecklingen inom medicinsk forskning och teknologi. Nya termer och begrepp dyker ständigt upp, vilket kräver att översättare är väl informerade och att de håller sig uppdaterade för att kunna förmedla den senaste medicinska kunskapen korrekt.

En annan utmaning är att anpassa översättningen till olika kulturella sammanhang. Vad som kan vara acceptabelt och förståeligt inom ett medicinskt sammanhang i ett land kanske inte är det i ett annat. Därför kräver medicinsk översättning inte bara språkkunskaper och medicinsk expertis utan också en kulturell kompetens för att säkerställa att informationen förmedlas på ett lämpligt sätt. Våra medicinska översättare håller sig ständigt uppdaterade och har den kulturella kompetens som behövs.

Maskinöversättning och artificiell intelligens används alltmer för att underlätta och påskynda översättningsprocessen. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa verktyg inte kan ersätta den mänskliga förståelsen och medicinska insikten som krävs för korrekt översättning. Däremot så kan integreringen av avancerade översättningsverktyg, kombinerat med expertkunskap från medicinska översättare, skapa en effektiv och pålitlig lösning för att överkomma de komplexa utmaningarna inom området.

Behöver du professionell medicinsk eftersättning – kontakta oss i dag!

För att kunna översätta medicinsk information krävs en kombination av relevanta språkkunskaper, medicinsk expertis och kulturell kompetens. Medicinska rapporter, läkemedelsbroschyrer, anatomiska termer, medicinsk forskning och sjukhusdokumentation sprids globalt och det är av största vikt att målgruppen får korrekt översatta dokument. Målet för medicinsk översättning är att överbrygga språkliga klyftor och säkerställa att medicinsk information når alla som behöver den, oavsett språkliga och kulturella skillnader. Det är en komplex och krävande uppgift att översätta medicinska dokument och för dig som kund är det viktigt att du kan känna dig trygg med den översättningsbyrå du anlitar. Tar du hjälp av oss kan du lita på att våra översättare levererar översättningar av högsta kvalitet. Stratcores översättare har lång erfarenhet av medicinsk översättning. De har specialkompetens och håller sig ständigt uppdaterade inom området. Alla har dessutom målspråket som modersmål. Kontakta oss för professionell medicinsk översättning!

Tack för den tid du har hjälpt oss med översättning till engelska. Som du vet har vi varit väldigt nöjda. Jag är gärna referens åt potentiella kunder. 

Översättningar av års och hållbarhetsrapporter

En av sveriges största familjeägda koncerner med en årlig omsättning på cirka 21.4 miljarder kronor

Ville bara ge lite feedback från mina finländska och tyska kollegor som kan vara av intresse … De är mycket nöjda med Stratcores översättningar, texterna är helt korrekta och väl översatta 😊. Mars 2023

Översättning av marknadstexter och tekniska texter samt produktion av webbinnehåll av journalistisk karaktär

Svenskt Livsmedelsforetag

Jag hoppas du mår bra och tack än en gång för ert utomordentliga arbete med översättningarna hittills!

Kan du hjälpa oss med ytterligare en översättning?

April 2023

Juridiska översättningar

Stort Svenskt energibolag

"Vi behöver ofta översatta texter snabbt. Det är då vi helt enkelt inte kunde klara oss utan Stratcore - de är alltid så pålitliga. De returnerar våra översättningar med total professionalism och alltid med samma glada leende. Vi uppskattar verkligen Stratcore och vill tacka dem för ett underbart partnerskap."

Översättningar av Marknad - HR – Journalistik – Företagskommunikation - Hållbarhet

Stora globala flygbolag

"Ville bara tacka dig för en anmärkningsvärd tolk som du organiserade för oss. Hon imponerade på oss med sin professionalism, eftersom hon var så lugn inför helt ny publik och affärsområde. Allt gick bra och vi ser fram emot att använda Stratcore och Tuijas tjänster igen inom en snar framtid."

Översättningar av ekonomiska rapporter och marknadstexter

Europeiskt fastighetsbolag

Översättningar - Transkreation – Copywriting - Undertextning
Voice-over - Redigering - Journalistiska artiklar - Flerspråkig DTP

Jag har alltid upplevt Stratcore som en engagerad, pålitlig och lösningsorienterad översättningsbyrå. Att arbeta som översättare för Stratcore ger mig möjlighet att fullt ut tillämpa mina språkliga och kreativa färdigheter som språkproffs. Snabb, enkel och vänlig kommunikation gör det möjligt att leverera översättningslösningar av hög kvalitet till slutkunderna. Jag uppskattar också att Stratcores projektledare alltid låter översättarna vara och känna sig som en del av teamet.

Randi K.

Medarbetare i Stratcores danska översättarteam

Stratcore upprätthåller de högsta standarderna för att säkerställa att kunden är helt nöjd och ser till att översättarna och alla andra som är involverade i produktionen av den slutliga publikationen är införstådda med detta.

David S.

Medarbetare i Stratcores engelska översättarteam

Stratcore är en översättningsbyrå som värnar om kvaliteten och förstår vikten av riktigt bra översättningar. De är lätta att kommunicera med och besvarar frågor snabbt och professionellt. Som översättare åt Stratcore har man glädjen att få återkommande, intressanta uppdrag och att få göra översättningar åt väletablerade företag inom många olika branscher.

Ulrika B.

Medarbetare i Stratcores svenska översättarteam

Jag har arbetat heltid som frilansande översättare hos Stratcore i 16 år. Under åren har jag arbetat med en mängd olika uppdrag och jag har uppskattat allt från det intressanta källmaterialet till de realistiska tidsfristerna. Alla mina uppdrag har varit tillsammans med just Peter och Ylva och detta har skapat en verklig känsla av partnerskap och kontinuitet, inte minst har det varit ett stort nöje att arbeta tillsammans med dem.

Mark T.

Medarbetare i Stratcores engelska översättarteam

Stratcore följer riktlinjerna i den europeiska standarden för översättningstjänster SS-EN 15038:2006.