Bulletin artiklar

Åttiofem procent av språken kan sorteras in i två kategorier när det gäller meningsbyggnad: de som följer strukturen i subjekt-verb-objekt (“flickan sparkar bollen”) och de som följer strukturen i subjekt-objekt-verb (“flickan bollen sparkar”). Forskare har fram till helt nyligen inte helt klarlagt varför dessa två olika kategorier finns. Forskare har använt informationsteorin för att försöka avslöja detta mysterium och deras hypotes kommer att presenteras i nästa nummer av tidskriften Psychological Science. http://medicalxpress.com/news/2012-10-theory-linguistics-functional-cross-language-variations.html  

Översättning kan tyckas ganska enkelt – ta ett ord eller en mening och översätt! Processen att översätta ett ord eller en mening är i själva verket en mycket svår uppgift. Läs följande exempel på enkla ord som har visat sig oerhört svåra att översätta. http://www.huffingtonpost.com/nataly-kelly/untranslatable-words_b_1949795.html  

Mätning av hjärnan hos unga rekryter på Svenska Försvarsmaktens. Tolkakademi före och efter språkutbildning, har visat att lära sig ett främmande språk ökar hjärnans tillväxt. Forskarna fann att hippocampus, den del av hjärnan som är involverad i lärande och rumslig navigering, utvecklades i storlek efter intensiv språkinlärning. http://medicalxpress.com/news/2012-10-language-brain.html  

Ett team av mjukvaruingenjörer och British Sign Language- användare har utvecklat en ny programvara för att översätta teckenspråk, nästan omedelbart, till text som kan läsas av personer som inte förstår teckenspråk. Denna teknik är den första i sitt slag i världen, i det att tekniken gör det möjligt för teckenspråket att översättas in i texten och läsas direkt på en bärbar dator, surfplatta, smartphone eller annan bärbar enhet. http://phys.org/news/2012-10-portable-language-traslator-automated-text.html  

Den 11:e årliga Europeiska språkdagen ägde rum för ett par veckor sedan. Dagen grundades 2002 av Europarådet för att fira och bevara den språkliga mångfalden i Europa. Det är fantastiskt att tänka att det för närvarande finns runt 225 inhemska språk i det moderna Europa. http://www.journalism.co.uk/press-releases/the-european-day-of-languages/s66/a550605/  

Europeiska kommissionen har publicerat Vanliga frågor och svar om flerspråkighet och språkinlärning. Listan innehåller frågor som: “Vad betyder flerspråkighet”, “är språk viktigt för företag” och “hur bra är européer på att använda språk “. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/703&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  

Ordet “app” har lagts till den 19:e upplagan av Brewer Dictionary of Phrase och Fable. Andra nya fraser som har lagts till Brewer Dictionary är bland annat “double-dip” och “downsize”. Brewer Dictionary är en stor tillgång för personer som vill lära sig ursprunget till moderna fraser. http://www.ft.com/cms/s/0/0cf087b8-07c8-11e2-8354-00144feabdc0.html#axzz284XKGdDF  

Tack för den tid du har hjälpt oss med översättning till engelska. Som du vet har vi varit väldigt nöjda. Jag är gärna referens åt potentiella kunder. 

Översättningar av års och hållbarhetsrapporter

En av sveriges största familjeägda koncerner med en årlig omsättning på cirka 21.4 miljarder kronor

Ville bara ge lite feedback från mina finländska och tyska kollegor som kan vara av intresse … De är mycket nöjda med Stratcores översättningar, texterna är helt korrekta och väl översatta 😊. Mars 2023

Översättning av marknadstexter och tekniska texter samt produktion av webbinnehåll av journalistisk karaktär

Svenskt Livsmedelsforetag

Jag hoppas du mår bra och tack än en gång för ert utomordentliga arbete med översättningarna hittills!

Kan du hjälpa oss med ytterligare en översättning?

April 2023

Juridiska översättningar

Stort Svenskt energibolag

"Vi behöver ofta översatta texter snabbt. Det är då vi helt enkelt inte kunde klara oss utan Stratcore - de är alltid så pålitliga. De returnerar våra översättningar med total professionalism och alltid med samma glada leende. Vi uppskattar verkligen Stratcore och vill tacka dem för ett underbart partnerskap."

Översättningar av Marknad - HR – Journalistik – Företagskommunikation - Hållbarhet

Stora globala flygbolag

"Ville bara tacka dig för en anmärkningsvärd tolk som du organiserade för oss. Hon imponerade på oss med sin professionalism, eftersom hon var så lugn inför helt ny publik och affärsområde. Allt gick bra och vi ser fram emot att använda Stratcore och Tuijas tjänster igen inom en snar framtid."

Översättningar av ekonomiska rapporter och marknadstexter

Europeiskt fastighetsbolag

Översättningar - Transkreation – Copywriting - Undertextning
Voice-over - Redigering - Journalistiska artiklar - Flerspråkig DTP

Jag har alltid upplevt Stratcore som en engagerad, pålitlig och lösningsorienterad översättningsbyrå. Att arbeta som översättare för Stratcore ger mig möjlighet att fullt ut tillämpa mina språkliga och kreativa färdigheter som språkproffs. Snabb, enkel och vänlig kommunikation gör det möjligt att leverera översättningslösningar av hög kvalitet till slutkunderna. Jag uppskattar också att Stratcores projektledare alltid låter översättarna vara och känna sig som en del av teamet.

Randi K.

Medarbetare i Stratcores danska översättarteam

Stratcore upprätthåller de högsta standarderna för att säkerställa att kunden är helt nöjd och ser till att översättarna och alla andra som är involverade i produktionen av den slutliga publikationen är införstådda med detta.

David S.

Medarbetare i Stratcores engelska översättarteam

Stratcore är en översättningsbyrå som värnar om kvaliteten och förstår vikten av riktigt bra översättningar. De är lätta att kommunicera med och besvarar frågor snabbt och professionellt. Som översättare åt Stratcore har man glädjen att få återkommande, intressanta uppdrag och att få göra översättningar åt väletablerade företag inom många olika branscher.

Ulrika B.

Medarbetare i Stratcores svenska översättarteam

Jag har arbetat heltid som frilansande översättare hos Stratcore i 16 år. Under åren har jag arbetat med en mängd olika uppdrag och jag har uppskattat allt från det intressanta källmaterialet till de realistiska tidsfristerna. Alla mina uppdrag har varit tillsammans med just Peter och Ylva och detta har skapat en verklig känsla av partnerskap och kontinuitet, inte minst har det varit ett stort nöje att arbeta tillsammans med dem.

Mark T.

Medarbetare i Stratcores engelska översättarteam

Stratcore följer riktlinjerna i den europeiska standarden för översättningstjänster SS-EN 15038:2006.