Företagsservice

Översättningsminne

Datorstödd översättning

Dagens teknik erbjuder datorverktyg som kan assistera översättaren på ett kraftfullt sätt och avsevärt underlätta översättningsprocessen. Dessa verktyg revolutionerar såväl arbetssättet vid själva översättningen som möjligheterna att återvinna utfört arbete och behovet av efterredigering.

Datorstödd översättning bygger på principen om att återanvända tidigare översatt text. Om man kommer till en mening som redan finns i ett så kallat översättningsminne (en databas), antingen i sin helhet eller delvis, "frågar" programmet översättaren om han eller hon vill använda den tidigare översättningen eller ändra den. Fördelen med den här metoden är att den bygger på en interaktiv process, där översättaren slipper att återuppfinna hjulet hela tiden men fattar de avgörande besluten och står för kontrollen av grammatiken och innehållet så att allt blir korrekt.

Andra fördelar är att det går fortare att översätta, kvaliteten på översättningarna förbättras eftersom de blir mer konsekventa, vi får bättre förståelse för den terminologi som används och fler översättare kan arbeta på samma projekt och ha tillgång till samma bakgrundsmaterial.

För dig som kund är detta viktigt. Du får kortare ledtid, högre kvalitet och därmed en lägre totalkostnad.

Tack för den tid du har hjälpt oss med översättning till engelska. Som du vet har vi varit väldigt nöjda. Jag är gärna referens åt potentiella kunder. 

Översättningar av års och hållbarhetsrapporter

En av sveriges största familjeägda koncerner med en årlig omsättning på cirka 21.4 miljarder kronor

Ville bara ge lite feedback från mina finländska och tyska kollegor som kan vara av intresse … De är mycket nöjda med Stratcores översättningar, texterna är helt korrekta och väl översatta 😊. Mars 2023

Översättning av marknadstexter och tekniska texter samt produktion av webbinnehåll av journalistisk karaktär

Svenskt Livsmedelsforetag

Jag hoppas du mår bra och tack än en gång för ert utomordentliga arbete med översättningarna hittills!

Kan du hjälpa oss med ytterligare en översättning?

April 2023

Juridiska översättningar

Stort Svenskt energibolag

"Vi behöver ofta översatta texter snabbt. Det är då vi helt enkelt inte kunde klara oss utan Stratcore - de är alltid så pålitliga. De returnerar våra översättningar med total professionalism och alltid med samma glada leende. Vi uppskattar verkligen Stratcore och vill tacka dem för ett underbart partnerskap."

Översättningar av Marknad - HR – Journalistik – Företagskommunikation - Hållbarhet

Stora globala flygbolag

"Ville bara tacka dig för en anmärkningsvärd tolk som du organiserade för oss. Hon imponerade på oss med sin professionalism, eftersom hon var så lugn inför helt ny publik och affärsområde. Allt gick bra och vi ser fram emot att använda Stratcore och Tuijas tjänster igen inom en snar framtid."

Översättningar av ekonomiska rapporter och marknadstexter

Europeiskt fastighetsbolag

Stratcore följer riktlinjerna i den europeiska standarden för översättningstjänster SS-EN 15038:2006.