Företagsservice

Översättningsminne


Datorstödd översättning

Dagens teknik erbjuder datorverktyg som kan assistera översättaren på ett kraftfullt sätt och avsevärt underlätta översättningsprocessen. Dessa verktyg revolutionerar såväl arbetssättet vid själva översättningen som möjligheterna att återvinna utfört arbete och behovet av efterredigering.

Datorstödd översättning bygger på principen om att återanvända tidigare översatt text. Om man kommer till en mening som redan finns i ett så kallat översättningsminne (en databas), antingen i sin helhet eller delvis, "frågar" programmet översättaren om han eller hon vill använda den tidigare översättningen eller ändra den. Fördelen med den här metoden är att den bygger på en interaktiv process, där översättaren slipper att återuppfinna hjulet hela tiden men fattar de avgörande besluten och står för kontrollen av grammatiken och innehållet så att allt blir korrekt.

Andra fördelar är att det går fortare att översätta, kvaliteten på översättningarna förbättras eftersom de blir mer konsekventa, vi får bättre förståelse för den terminologi som används och fler översättare kan arbeta på samma projekt och ha tillgång till samma bakgrundsmaterial.

För dig som kund är detta viktigt. Du får kortare ledtid, högre kvalitet och därmed en lägre totalkostnad.

"Ofta behöver vi få texter översatta snabbt. Stratcore har varit oumbärliga – någon man alltid kan räkna med. Texterna levereras med stor professionalism och alltid med samma trevliga bemötande. Tack Stratcore för ett härligt samarbete!" Globalt flygbolag
Chef för intern onlinekommunikation"Jag ville bara tacka dig för den enastående tolken du ordnade till oss. Hon imponerade stort med sin professionalism och med sitt lugn, med ett för henne främmande affärsområde och inför en obekant publik. Allt gick mycket bra och vi ser fram emot att använda oss av Stratcore och Tuijas tjänster igen i framtiden."

Kommunikationsdirektör
Ledande globalt företag inom konsumentprodukter