Våra tjänster

Översättning är hjärtat i Stratcores verksamhet


Översättning av alla språk, alla fackområden!

Vårt motto är: En bra text förtjänar en god översättning.

Vi översätter inte orden utan snarare innehållet i våra kunders kommunikation till olika kulturella områden. Därför samarbetar vi uteslutande med yrkesskickliga översättare som översätter till sitt modersmål och som dessutom arbetar och bor i det land där du vill förmedla ditt budskap. Alla har de sina olika specialområden inom t.ex. juridik, medicin, teknik, IT och reklam – helt i linje med vår strävan att leverera översättningar av hög kvalitet oavsett fackområde.

Inom Stratcore har vi tre ledord: kvalitet, snabbhet och tillgänglighet. Alla uppdrag behandlas därför så snabbt som möjligt, utan att vi gör avkall på våra högt ställda kvalitetskrav.

 

Hur vi hanterar ett typiskt uppdrag

När ni behöver översätta ett viktigt företagsdokument, som exempelvis en årsrapport eller en företagstidning, till ett eller flera språk, ser vi till att ni får en produkt av högsta möjliga kvalitet.

Vi utser en engagerad projektledare med stor erfarenhet av att hantera uppdrag, både stora och små. Han eller hon väljer då en av våra översättare eller team av översättare, som har rätt kompetens för ert speciella dokument.

Om det finns referensmaterial, inklusive ordlistor, översättningsminnen från tidigare översättningar och eventuella stilregler, ser vi gärna att ni skickar det till oss. Därmed garanteras att vi behåller den terminologi och stil som används inom företaget.

Under själva översättningen kan det inträffa att våra översättare har specifika frågor om texten vi har fått. Det kan röra sig om speciell terminologi, textförklaringar, speciella titlar som används inom ert företag/organisation, osv.

När dokumentet är översatt, lämnas det till en av våra korrekturläsare. Även korrekturläsare väljer vi utifrån kompetens och bakgrund. Om de har stor erfarenhet inom exempelvis marknadsföring, gör de inte bara en detaljerad genomgång av texten för att kontrollera överensstämmelse, konsekvent användning, att texten är komplett och grammatik/stavning, utan de ger även texten en slutlig finputsning.

Om ni har beställt hjälp med DTP, skickar vi texten till vår tekniska avdelning, som ser till att dokumentet är klart för utskrift.

Därefter skickar vi det slutliga dokumentet till er för slutgodkännande.

 

Välkommen till Stratcore – din egen professionella översättningsbyrå!

Klicka här om du vill att vi kontaktar dig, eller ring 08-540 858 51 för mer information om Stratcores språktjänster.

"Ofta behöver vi få texter översatta snabbt. Stratcore har varit oumbärliga – någon man alltid kan räkna med. Texterna levereras med stor professionalism och alltid med samma trevliga bemötande. Tack Stratcore för ett härligt samarbete!" Globalt flygbolag
Chef för intern onlinekommunikation"Jag ville bara tacka dig för den enastående tolken du ordnade till oss. Hon imponerade stort med sin professionalism och med sitt lugn, med ett för henne främmande affärsområde och inför en obekant publik. Allt gick mycket bra och vi ser fram emot att använda oss av Stratcore och Tuijas tjänster igen i framtiden."

Kommunikationsdirektör
Ledande globalt företag inom konsumentprodukter