Kompetensområden

Bank/finans

Finansiella rapporter

Kvalitetssäkrad finansiell översättning

Låt Stratcore översätta din årsredovisning – riktat till din målgrupp och den marknad du vill nå ut till

Stratcore är en översättningsbyrå med lång och bred erfarenhet inom all typ av företagskommunikation och finansiell översättning och vi kan erbjuda en kvalitetssäkrad översättningsprocess. Årsredovisningen är ett viktigt verktyg för ett företags kommunikation med omvärlden och den behöver finnas tillgänglig på det eller de språk som er målmarknad kräver. Vi har ett specialiserat team med projektledare, översättare och språkgranskare som står redo att leverera kvalitet. Vårt omfattande nätverk av noga utvalda och kvalificerade översättare och lingvister gör att vi kan erbjuda översättningar inom de språk ni behöver. Stratcore står för kvalitet, tillgänglighet och snabbhet – vi finns här när du behöver oss.

En kvalificerad språkpartner i översättningen av ert viktigaste dokument

När du anlitar Stracore som översättningsbyrå för ert viktigaste finansiella budskap kan du räkna med kvalitet. Vi använder oss enbart av specialiserade finansiella översättare som översätter till sitt modersmål. I vårt dedikerade team ingår drivna och kompetenta projektledare som borgar för leveranssäkerhet – vi garanterar högsta sekretess och punktliga leveranser. Våra korrekturläsare arbetar även de uteslutande på sitt modersmål vilket gör att vi kan leverera en slutprodukt som är korrekt, läsvänlig och som kommunicerar ert budskap på ett ändamålsenligt sätt. Hör av dig redan idag och prata med någon av våra duktiga projektledare: vi ser till att era kvartals- och årsrapporter översätts snabbt, effektivt och kvalitetssäkrat där ingenting går förlorat i översättningen!

Varför välja Stratcore?

 • Kvalitet – för att garantera en slutprodukt av hög kvalitet är det bara specialister på finansiell översättning som projektleder, översätter och korrekturläser. Och givetvis bara på sitt modersmål.
 • Tillgänglighet – vi är vana att leda stora som små företags finansiella översättningsprojekt och vi finns här när du behöver oss, även utanför kontorstid.
 • Snabbhet – det är självklart bra att planera stora projekt i god tid, men vi vet att det ibland behöver gå snabbt. Vi har kapacitet för leverans även under snäva tidsramar tack vare effektiva arbetsmetoder och drivna projektledare.
 • Flexibilitet – vi är en fullservicebyrå som kan erbjuda kostnadseffektiva arbetsflöden för alla dina språkbehov och med helt anpassade tjänster.
 • Konfidentiell hantering – vi är vana att hantera insiderloggning och vi har väl inarbetade processer och teknik för högsta sekretess och leveranssäkerhet.
 • Alla format – vi hanterar alla format och vi erbjuder även IT-översättningar i enlighet med kraven på ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (ESEF) samt märkning i xhtml-format.
 • Effektiv språkhantering – vi använder den senaste tekniken för att säkerställa kvalitet samt korrekt och konsekvent terminologi – både vad gäller ekonomiska termer och företagsspecifika termer.

Finansiell översättning – det måste bli rätt!

Översättning av finansiella texter som kvartals- och årsrapporter innebär en specialiserad översättningstjänst där översättarna har de särskilda kunskaper som krävs. Det säkerställer en korrekt och informativ årsredovisning på de språk och de marknader som din målgrupp befinner sig på.

När du anlitar Stratcore ser våra projektledare till att du får tillgång till ett inarbetat och specialiserat team som snabbt och effektivt kan leverera översättningar av hög kvalitet. Översättarna behöver bland annat ha goda kunskaper i IFRS (International Financial Reporting Standards) och i tillämpliga fall även K2- och K3-regelverken för att veta hur detta påverkar terminologin inom de språkpar de arbetar med. Och vi följer givetvis utvecklingen kring de riktlinjer och krav som finansiell rapportering omfattas av. Rekommendationer från normgivande organ och standarder som till exempel ISAB (International Accounting Standards Board) är en viktig grund för att skapa en överskådlig och rättvisande redovisning och detta ska givetvis följa med även i översättningen.

Årsredovisning som ett viktigt kommunikativt verktyg

Finansiell redovisning och rapportering handlar inte bara om siffror. En bra årsredovisning är mer än en resultatmässig redogörelse för det gångna året. Årsredovisningen är ett utmärkt tillfälle att kommunicera en helhetsbild av företagets affärsstrategi och vart bolaget är på väg. Den ska givetvis ge en objektiv och rättvisande bild av företagets ställning och resultat men det är inte fel att den samtidigt fungerar varumärkesbyggande – både internt och externt. En genomtänkt redovisning målar upp en bild av företaget och ger strategisk helhetsinformation som alla intressenter har nytta av – både investerare och samarbetspartner såväl som medarbetare och kunder.

Stratcore hjälper er att förmedla verksamhetens viktigaste finansiella budskap – välskrivet, korrekt och utifrån företagets unika tonalitet. Att den finansiella terminologin tillämpas korrekt är en självklarhet, men minst lika viktigt är att företagsterminologin tillämpas på ett konsekvent sätt. Vi använder översättningsminnen, termdatabaser och ordlistor för att säkerställa kvalitet oavsett vilket språk du behöver översätta dina kvartals- och årsrapporter till. Er finansiella kommunikation utgör en viktig kanal för övrig affärsstrategisk kommunikation där företagets stil och ton ska genomsyra rapporten på ett effektivt och målgruppsanpassat sätt. Det hjälper vi gärna till med – och på det språk er målmarknad kräver.

Stratcore erbjuder:

 • Ett specialiserat team med finansiella språkexperter som bara översätter och korrekturläser på sitt modersmål.
 • Professionella och tillgängliga projektledare – de finns där när du behöver dem och de har lång erfarenhet av att leda arbetet kring översättning av årsredovisningar.
 • Korrekt översatta finansiella rapporter i enlighet med målmarknadens aktuella riktlinjer och krav.
 • Finansiella översättningar i linje med företagets ton och stil och som är anpassade både språkligt och kulturellt för målmarknaden.

Oavsett vilket språk du behöver få årsredovisningen översatt till ser vi till att den blir minst lika välskriven som originalet. Du är varmt välkommen att höra av dig redan idag!

Viktigt att tänka på vid översättning av årsredovisningar

En färdig årsredovisning har föregåtts av en komplex och omfattande process med många inblandade. Det är viktigt att årsredovisningen ger en överskådlig och rättvisande bild av företaget och att den följer gällande redovisningslagar och vedertagen praxis. Ni har förmodligen lagt ner en hel del tid på att den även ska förmedla ett mer övergripande budskap och där företagets tone of voice spelar en viktig roll. Och det är därför det är så viktigt att även översättningen håller samma höga kvalitet. För att slutprodukten ska bli så bra som möjligt finns det en del saker som du som kund kan bidra med:

 • Planering av arbetet – det är som sagt många inblandade i en årsredovisningsprocess. Se till att ni har en plan och ta gärna kontakt med oss tidigt i processen. Våra duktiga projektledare kan hjälpa er med effektiva arbetsflöden, versionshantering och terminologifrågor med mera.
 • Goda tidsmarginaler– en årsredovisning är ett omfattande dokument som tar tid att översätta och ju längre tid översättaren får på sig, desto lättare är det att skapa en slutprodukt av riktigt hög kvalitet.
 • Referensmaterial – även om våra finansiella översättare är specialiserade och vana översättare av årsredovisningar kan det vara värdefullt att de får sätta sig in i ert företags specifika verksamhet.
 • Förbered gärna ordlistor/stilguider över ert företags terminologi och tonalitet. Det är viktigt att även årsredovisningen förmedlar ert budskap och era värden som företag.
 • Format och layout – våra projektledare hjälper er gärna att fastställa det bästa filformatet för en så smidig översättningsprocess som möjligt. Vår tekniska avdelning kan även hjälpa er med DTP (desktop publishing) och Stratcore erbjuder även IT-översättningar enligt ESEF (European Single Electronic Format) och märkning i xhtml-format.
 • Färdigt underlag – när själva översättningsarbetet ska sättas igång krävs det en färdig källtext. Ibland är det oundvikligt med ändringar i sista stund, men om detta kan undvikas sparas både tid och pengar.

Översättning är hjärtat i Stratcores verksamhet och vi brinner för att skapa riktigt bra översättningar som är korrekta både stilmässigt och terminologiskt. Vi har stor erfarenhet av att översätta både små och stora företags årsredovisningar och vi erbjuder alltid kvalitet, snabbhet och tillgänglighet genom kostnadseffektiva översättningslösningar som är anpassade efter din verksamhets specifika behov.

Klicka här om du vill att vi kontaktar dig, eller ring + 46 (0)8 410 38803 för mer information om Stratcores språktjänster.

Tack för den tid du har hjälpt oss med översättning till engelska. Som du vet har vi varit väldigt nöjda. Jag är gärna referens åt potentiella kunder. 

Översättningar av års och hållbarhetsrapporter

En av sveriges största familjeägda koncerner med en årlig omsättning på cirka 21.4 miljarder kronor

Ville bara ge lite feedback från mina finländska och tyska kollegor som kan vara av intresse … De är mycket nöjda med Stratcores översättningar, texterna är helt korrekta och väl översatta 😊. Mars 2023

Översättning av marknadstexter och tekniska texter samt produktion av webbinnehåll av journalistisk karaktär

Svenskt Livsmedelsforetag

Jag hoppas du mår bra och tack än en gång för ert utomordentliga arbete med översättningarna hittills!

Kan du hjälpa oss med ytterligare en översättning?

April 2023

Juridiska översättningar

Stort Svenskt energibolag

"Vi behöver ofta översatta texter snabbt. Det är då vi helt enkelt inte kunde klara oss utan Stratcore - de är alltid så pålitliga. De returnerar våra översättningar med total professionalism och alltid med samma glada leende. Vi uppskattar verkligen Stratcore och vill tacka dem för ett underbart partnerskap."

Översättningar av Marknad - HR – Journalistik – Företagskommunikation - Hållbarhet

Stora globala flygbolag

"Ville bara tacka dig för en anmärkningsvärd tolk som du organiserade för oss. Hon imponerade på oss med sin professionalism, eftersom hon var så lugn inför helt ny publik och affärsområde. Allt gick bra och vi ser fram emot att använda Stratcore och Tuijas tjänster igen inom en snar framtid."

Översättningar av ekonomiska rapporter och marknadstexter

Europeiskt fastighetsbolag

Stratcore följer riktlinjerna i den europeiska standarden för översättningstjänster SS-EN 15038:2006.