Bulletin artiklar

För några år sedan beslutade kommunfullmäktige i Birmingham i Storbritannien att inta en fast ståndpunkt gällande det som den tydligt betraktade som en av sina mest brådskande frågor. Det var hög tid att vidta åtgärder mot … apostrofen. Plötsligt skulle apostrofer förbjudas på kommunens alla skyltar. Det skulle uppenbarligen innebära alldeles för hårt arbete att avgöra huruvida man ville infoga en apostrof och, om så var fallet, var man i så fall skulle placera den. Så “St Paul’s Square” blev “St Pauls Square”. Ett mer aktuellt exempel var när Storbritanniens ledande bokhandel, Waterstone’s, nyligen meddelade … Continue reading

En av de mest fascinerande – och, ibland, irriterande – aspekterna av översättning är när det inte finns något direkt ett-till-ett-förhållande mellan ord i källspråket och målspråket. Ta till exempel ordet “conductor”. På engelska har ordet en mängd olika betydelser. På svenska – ett språk nära besläktat med engelskan – motsvaras varje betydelse av olika ord. Använd fel betydelse och det kan få hysteriskt roliga följder. Trots flera betydelser skulle en engelskspråkig som läser en recension av en symfonikonsert där X omnämns som en förträfflig “conductor” knappast få bilder på näthinnan av någon som står … Continue reading

Vissa kanske kallar det en oförmåga att koppla av från arbetet, medan andra väljer att kalla det “att upprätthålla ett yrkesmässigt intresse”. Språk finns överallt. Som översättare är det omöjligt att stänga av helt ¬– inte ens i de mest fantastiska av omgivningar. Omgivningarna blir inte mycket mer fantastiska än vid Alhambra i Granada, som jag nyligen hade förmånen att besöka. Men mina minnen är inte bara från morisk arkitektur och den hisnande utsikten över staden nedanför, med Sierra Nevada i bakgrunden. Jag måste ha stått i säkert fem minuter och förundrat mig över denna … Continue reading

En ofta citerad gyllene regel för översättare är att de endast bör översätta till sitt modersmål. Detta är till synes tydligt nog. Men vad händer om ditt modersmål har många varianter? Som brittisk översättare blir jag ibland ombedd att använda amerikansk engelska (AE) i måldokumentet. (Vanligare är dock att varken brittisk engelska (BE) eller amerikansk engelska är specificerat och att jag därigenom tvingas att antingen fråga eller komma med en kvalificerad gissning.) Jag tror att ärlighet är det enda alternativet. Jag väljer att alltid informera byrån om att jag, trots att jag är ganska väl … Continue reading

Denna döva hund, med dåligt uppförande, var omöjlig att träna efter att ha misshandlats av sina tidigare ägare. Men med tålamod och hårt arbete bemästrar nu hunden 50 kommandon och det är allt tack vare Rosie Gibbs, en teckenspråksentusiast, som använde en grundläggande form av teckenspråk, som ofta används på barn, för att träna honom. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2217961/Naughty-deaf-dog-trained-finally-brought-heel-using-SIGN-LANGUAGE.html?ito=feeds-newsxml  

Tweeting i sig är mycket enkelt. Däremot kan programmerarna som gör detta enkla möjligt, behöva flera tusen rader av kodning. Dog är det nya programmeringsspråket som kommer att göra livet för programmerare mycket enklare. Läs mer om det i artikeln. http://www.technologyreview.com/news/429544/new-programming-language-makes-social-coding/  

Åttiofem procent av språken kan sorteras in i två kategorier när det gäller meningsbyggnad: de som följer strukturen i subjekt-verb-objekt (“flickan sparkar bollen”) och de som följer strukturen i subjekt-objekt-verb (“flickan bollen sparkar”). Forskare har fram till helt nyligen inte helt klarlagt varför dessa två olika kategorier finns. Forskare har använt informationsteorin för att försöka avslöja detta mysterium och deras hypotes kommer att presenteras i nästa nummer av tidskriften Psychological Science. http://medicalxpress.com/news/2012-10-theory-linguistics-functional-cross-language-variations.html  

Översättning kan tyckas ganska enkelt – ta ett ord eller en mening och översätt! Processen att översätta ett ord eller en mening är i själva verket en mycket svår uppgift. Läs följande exempel på enkla ord som har visat sig oerhört svåra att översätta. http://www.huffingtonpost.com/nataly-kelly/untranslatable-words_b_1949795.html  

Mätning av hjärnan hos unga rekryter på Svenska Försvarsmaktens. Tolkakademi före och efter språkutbildning, har visat att lära sig ett främmande språk ökar hjärnans tillväxt. Forskarna fann att hippocampus, den del av hjärnan som är involverad i lärande och rumslig navigering, utvecklades i storlek efter intensiv språkinlärning. http://medicalxpress.com/news/2012-10-language-brain.html  

Ett team av mjukvaruingenjörer och British Sign Language- användare har utvecklat en ny programvara för att översätta teckenspråk, nästan omedelbart, till text som kan läsas av personer som inte förstår teckenspråk. Denna teknik är den första i sitt slag i världen, i det att tekniken gör det möjligt för teckenspråket att översättas in i texten och läsas direkt på en bärbar dator, surfplatta, smartphone eller annan bärbar enhet. http://phys.org/news/2012-10-portable-language-traslator-automated-text.html  

Den 11:e årliga Europeiska språkdagen ägde rum för ett par veckor sedan. Dagen grundades 2002 av Europarådet för att fira och bevara den språkliga mångfalden i Europa. Det är fantastiskt att tänka att det för närvarande finns runt 225 inhemska språk i det moderna Europa. http://www.journalism.co.uk/press-releases/the-european-day-of-languages/s66/a550605/  

Europeiska kommissionen har publicerat Vanliga frågor och svar om flerspråkighet och språkinlärning. Listan innehåller frågor som: “Vad betyder flerspråkighet”, “är språk viktigt för företag” och “hur bra är européer på att använda språk “. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/703&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  

Ordet “app” har lagts till den 19:e upplagan av Brewer Dictionary of Phrase och Fable. Andra nya fraser som har lagts till Brewer Dictionary är bland annat “double-dip” och “downsize”. Brewer Dictionary är en stor tillgång för personer som vill lära sig ursprunget till moderna fraser. http://www.ft.com/cms/s/0/0cf087b8-07c8-11e2-8354-00144feabdc0.html#axzz284XKGdDF  

dog i slutet av 1900-talet och språket dog efterföljande ut. Ett nyligen visat intresse för kaurna-språket visar dock att det en gång utdöda aboriginska språket nu är blomstrande. http://www.abc.net.au/news/2012-10-01/aboriginal-language-returns-from-the-dead/4289056  

har forskat i tusentals folkspråkliga ord i över 40 år och de sista orden i ett 2 000-sidigt lexikon har nyligen publicerats. Forskarna har nu en mycket bättre position för att behärska tolkningen av egyptiska texter. http://www.nytimes.com/2012/09/18/science/new-demotic-dictionary-translates-lives-of-ancient-egyptians.html?pagewanted=all  

Janet spenderade den första delen av sin karriär som professionell tolk, innan hon blev en av de mest eftertraktade lärarna i tolkning. Detta är en hyllning till Janet Altman. http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?sectioncode=26&storycode=421183&c=2  

Nya psykolingvistiska rön tyder på att språk inte är så komplicerat som man tidigare trott. Den här artikeln förklarar närmare vad forskarna har hittat och vad detta innebär för psykolingvister, neuroforskare och andra språkrelaterade vetenskaper. http://www.rdmag.com/News/Feeds/2012/09/general-sciences-language-is-simpler-than-previously-thought/  

Play Dictionary är en ny ordspelsapp, skapad med tanke att föra in ett roligt inslag i lärandet. Tack vare denna nya app har ordförrådet aldrig varit roligare och mer interaktivt! En av grundarna av Play Dictionary, Larry Brunken, hoppas det kommer att uppmuntra fler människor att lära och spela tillsammans. http://www.examiner.com/article/play-dictionary-app-puts-some-fun-into-learning-definitions  

Om din organisation har bestämt sig för att utforska nya globala marknader, är det viktigt att du får en kommunikationsstrategi på plats. Detta betyder att inte förlita sig på maskinöversättning, bokstavliga översättningar eller att anta att engelska är det föredragna språket för kommunikation. Att arbeta tillsammans med professionella översättningsbyråer är därför avgörande. http://www.multilingual-search.com/the-rising-need-for-linguistic-adaptation/13/09/2012/  

Appen har väckt intresse hos många grupper som är involverade i dokumentationen av inhemska språk i Afrika, Australien och Amerika. Skaparna av Ma! Iwaidja hoppas att programmet ska förhindra att många av världens mer sällsynta språk försvinner. http://phys.org/news/2012-09-app-endangered-language.html  

Samarbete med professionella översättningsbyråer är lösningen på att nå ut till konsumenter i olika länder, språk och kulturer. Denna artikel belyser vikten av översättning i termer av att nå utländska marknader “från första kontakten per brev eller via tolk på internationella möten, att utarbeta utkast och kontrakt och slutligen försäljningslitteratur och användarmanualer”. http://kontax.com/Translation_the_key_to_gaining_and_keeping_foreign_market_share-769-en.html  

När man utvecklar en social mediastrategi är det viktigt att ta hänsyn till frågor såsom språk, kultur, religion och humor, särskilt om ditt företag har en global kundbas. http://www.eturbonews.com/30998/recipe-social-media-stir-language-culture-religion-and-humor  

Lost in translation – McDonalds varit tvungna att be om ursäkt till det lokala Hmong-samhället efter att ha producerat en annons på den lokala asiatiska dialekten som inte blev något annat än ett virrvarr av tecken. Att förlita sig på gratis online-översättningsverktyg duger inte och kan i många fall sluta i förvirring och förlägenhet. http://consumerist.com/2012/09/mcdonalds-learns-it-shouldnt-trust-free-web-translators-when-it-comes-to-its-billboards.html  

möta vid outsourcing av flera affärsprocesser till olika outsourcing-företag runt om i världen, och hur det kan påverka effektiviteten i organisationen. Det talas om den negativa inverkan som de språkliga hinder kan ha på ett effektivt processgenomförande, lagarbete och för att skapa gemensamma mål och syften. http://www.business2community.com/marketing/5-language-problems-when-outsourcing-to-multiple-bpo-firms-0250658  

Att använda rätt språk för att kommunicera med dina kunder är viktigt, eftersom de ord du använder bidrar till att forma andra människors uppfattning om vem du är som organisation och vilka produkter och tjänster du erbjuder. För att inte marginalisera delar av din kundbas, är det viktigt att du kan visa dina kunder att du talar deras språk – det språk som används av en organisation bör återspegla språket som används av dess kunder. http://www.business2community.com/strategy/the-importance-of-careful-language-in-script-writing-0259883  

Det har gjorts en del pinsamma misstag i globala företags marknadsföring. Den kinesiska översättningen av Coca-Colas varumärke till “Bit i vaxet, grodyngel” eller KFC(worry) slogan som blev “Ät fingrarna av dig” på kinesiska är båda exempel på vad som kan hända när översättningen sätts på undantag i flerspråkiga marknadsföringskampanjer. http://www.searchlaboratory.com/blog/2012/12/translation-false-nots/

Detta är en utmärkt artikel som belyser vilket värde att lära sig ett nytt språk eller en kultur kan ge till organisationer runt om i världen. Den berör de centrala aspekterna av att kommunicera med utländska företag, förståelse (från ett organisatoriskt perspektiv) när företag ska investera i språk och vilka medarbetare som kan gynnas mest av att lära sig ett nytt språk. http://www.sbnonline.com/2012/08/how-learning-a-new-language-and-culture-can-be-valuable-in-the-business-world/?full=1  

Tapida har skapat en ny språkapp som heter Languages. Det är ett samarbete mellan Tapida och Sonico. Languages är en fantastisk ny och smart app och har vunnit det prestigefyllda Apple Design Awards. http://thenextweb.com/apps/2012/10/25/languages-a-lovely-offline-translation-dictionary-destined-to-win-an-apple-design-award/

Detta är en intressant artikel om den senaste forskningen om vad det innebär att växa upp i en flerspråkig miljö. Forskare har utnyttjat psykologi och lingvistik för att öka vår förståelse för hur användning av olika språk för att uttrycka olika känslor kan spela en roll i barnens känslomässiga utveckling. http://www.healthnewsdigest.com/news/Children_s_Health_200/Speaking_Multiple_Languages_Can_Influence_Children_s_Emotional_Development.shtml  

Tack för den tid du har hjälpt oss med översättning till engelska. Som du vet har vi varit väldigt nöjda. Jag är gärna referens åt potentiella kunder. 

Översättningar av års och hållbarhetsrapporter

En av sveriges största familjeägda koncerner med en årlig omsättning på cirka 21.4 miljarder kronor

Ville bara ge lite feedback från mina finländska och tyska kollegor som kan vara av intresse … De är mycket nöjda med Stratcores översättningar, texterna är helt korrekta och väl översatta 😊. Mars 2023

Översättning av marknadstexter och tekniska texter samt produktion av webbinnehåll av journalistisk karaktär

Svenskt Livsmedelsforetag

Jag hoppas du mår bra och tack än en gång för ert utomordentliga arbete med översättningarna hittills!

Kan du hjälpa oss med ytterligare en översättning?

April 2023

Juridiska översättningar

Stort Svenskt energibolag

"Vi behöver ofta översatta texter snabbt. Det är då vi helt enkelt inte kunde klara oss utan Stratcore - de är alltid så pålitliga. De returnerar våra översättningar med total professionalism och alltid med samma glada leende. Vi uppskattar verkligen Stratcore och vill tacka dem för ett underbart partnerskap."

Översättningar av Marknad - HR – Journalistik – Företagskommunikation - Hållbarhet

Stora globala flygbolag

"Ville bara tacka dig för en anmärkningsvärd tolk som du organiserade för oss. Hon imponerade på oss med sin professionalism, eftersom hon var så lugn inför helt ny publik och affärsområde. Allt gick bra och vi ser fram emot att använda Stratcore och Tuijas tjänster igen inom en snar framtid."

Översättningar av ekonomiska rapporter och marknadstexter

Europeiskt fastighetsbolag

Stratcore följer riktlinjerna i den europeiska standarden för översättningstjänster SS-EN 15038:2006.