Här beskriver vi hur Stratcores översättare kvalitetssäkrar sina översättningar. Vårt team av engelsk-svenska facköversättare följer nedanstående standardrutiner för att garantera översättningar av högsta kvalitet:

 Översättningsverktyg och översättningsminnen
Våra översättare använder sig av olika översättningsverktyg – på engelska kallade CAT Tools, där CAT står för Computer-Assisted Translation (datorstödd översättning) – för att översätta sina texter. I översättningsverktyget har översättaren tillgång till översättningsminnen (så kallade TM – translation memories) och termlistor (TB – termbases). I översättningsminnet lagras automatiskt varje mening som översätts så att översättaren alltid har tillgång till tidigare översättningar för en viss kund. Under översättningens gång jämför verktyget varje ny mening med tidigare översatta meningar, och om meningarna liknar varandra så infogas den tidigare översättningen som ett översättningsförslag. Dessutom kan översättaren söka efter enskilda ord eller fraser i minnet för att se hur de har översatts tidigare, så att terminologin och formuleringarna i översättningarna blir konsekventa. Översättningsminnet kan sedan distribueras till en annan översättare om den ordinarie översättaren inte kan ta hand om ett uppdrag, återigen för att garantera språklig konsekvens i översättningarna. Förutom den specifika kundens översättningsminne har översättarna dessutom ofta tillgång till egna referensminnen med relevant terminologi, som exempelvis kan bestå av tidigare översättningar för andra kunder inom samma ämnesområde.

Termlistor och lexikon
Vissa kunder har även sammanställt företagsspecifika termlistor, ofta i Excel-format, som anger hur vissa termer ska översättas på olika språk. Sådana termlistor kan importeras i översättningsverktyget, och om någon av termerna förekommer i en mening i källtexten så visas automatiskt den rekommenderade översättningen av termen för översättaren. Många översättare använder även elektroniska lexikon, både generella och specialiserade, där det räcker att markera ett ord i texten och trycka en tangentkombination för att visa uppslagsordet.

 

Internet-resurser
Eftersom de flesta kunder är företag är det gängse praxis för översättaren att först studera kundens webbplats för att få en uppfattning om kundens verksamhet, produkter, språkbruk och terminologi. Dessutom kan översättarna hitta översättningar av olika facktermer via Internet, till exempel genom att söka bland EU-texter på EUR-lex, IT-termer på Microsofts språkwebb och så vidare. Vad gäller snäva specialområden är ofta Internet den bästa källan till information eftersom översättaren där kan få tillgång till alla typer av dokument – såväl akademiska som företagsspecifika – och läsa in sig på dessa.

Kvalitetskontroll
I översättningsprogrammet finns funktioner som granskar olika detaljer i översättningen och indikerar möjliga fel. Dessa funktioner kontrollerar bland annat stavning, interpunktion, siffror, taggar och mycket mer. Det gör att översättaren i stor utsträckning slipper kontrollera och rätta olika slarvfel och istället kan lägga tid och energi på textens innehåll och formuleringar.

 

Korrekturläsning
Det finns även särskilda funktioner som underlättar korrekturläsning. Översättaren kan exportera översättningen som ett Word-dokument i ett färgkodat tabellformat, låta korrekturläsaren göra ändringar och skriva kommentarer, och sedan importera den korrigerade texten, godkänna de motiverade ändringarna och skapa ett slutgiltigt, översatt dokument.

Hantering av olika filformat
Översättningsprogrammet kan hantera källtexter i de flesta filformat, bland annat HTML och XML, inklusive XML-dokument med inbäddad HTML-kod. Många XML-dokument har en unik struktur, och i dessa fall kan översättaren eller Stratcore anpassa översättningsprogrammet så att endast text i relevanta element översätts.

Tack för den tid du har hjälpt oss med översättning till engelska. Som du vet har vi varit väldigt nöjda. Jag är gärna referens åt potentiella kunder. 

Översättningar av års och hållbarhetsrapporter

En av sveriges största familjeägda koncerner med en årlig omsättning på cirka 21.4 miljarder kronor

Ville bara ge lite feedback från mina finländska och tyska kollegor som kan vara av intresse … De är mycket nöjda med Stratcores översättningar, texterna är helt korrekta och väl översatta 😊. Mars 2023

Översättning av marknadstexter och tekniska texter samt produktion av webbinnehåll av journalistisk karaktär

Svenskt Livsmedelsforetag

Jag hoppas du mår bra och tack än en gång för ert utomordentliga arbete med översättningarna hittills!

Kan du hjälpa oss med ytterligare en översättning?

April 2023

Juridiska översättningar

Stort Svenskt energibolag

"Vi behöver ofta översatta texter snabbt. Det är då vi helt enkelt inte kunde klara oss utan Stratcore - de är alltid så pålitliga. De returnerar våra översättningar med total professionalism och alltid med samma glada leende. Vi uppskattar verkligen Stratcore och vill tacka dem för ett underbart partnerskap."

Översättningar av Marknad - HR – Journalistik – Företagskommunikation - Hållbarhet

Stora globala flygbolag

"Ville bara tacka dig för en anmärkningsvärd tolk som du organiserade för oss. Hon imponerade på oss med sin professionalism, eftersom hon var så lugn inför helt ny publik och affärsområde. Allt gick bra och vi ser fram emot att använda Stratcore och Tuijas tjänster igen inom en snar framtid."

Översättningar av ekonomiska rapporter och marknadstexter

Europeiskt fastighetsbolag

Stratcore följer riktlinjerna i den europeiska standarden för översättningstjänster SS-EN 15038:2006.