Våra tjänster

Tips när du beställer en översättning


Vad ska texten användas till?
Internt/externt bruk, säljbroschyr, avtal i informationssyfte, osv.?

Vilken är målgruppen?
Ingenjörer, konsumenter, specialister…

Professionellt partnerskap:
Genom att ingå ett samarbete med Stratcore får vi reda på vad ni vill uppnå, er stil och terminologi. Något som alla vinner på.

Ämnesområde och antal ord:
Information om ämnesområdet och graden av teknisk svårighet gör att vi kan hitta rätt person för jobbet. Skicka om möjligt ett par typiska sidor för bedömning.

Layout:
Ska översättningen levereras som en textfil, eller innehåller uppdraget även layout och sättning? Ska texten förberedas för tryckning?

Tydlig text:
Skicka oss en godkänd och tydlig text, helst i elektroniskt format.

Ge oss tillräckligt med tid:
Hur lång tid har vi på oss? Var och hur ska texten levereras och i vilket format? Som en Word-fil eller i annat format?

Referensmaterial:
Översättarens jobb blir enklare ju mer referensmaterial som finns, t.ex. beskrivningar av liknande produkter, interna termlistor och allmän information om er organisation (webbplats, årsredovisning, broschyrer, osv.). Bra referensmaterial garanterar att översättaren och korrekturläsaren använder den mest korrekta terminologin för ert företag eller bransch.

Kontaktperson:
En kontaktperson med specialkunskap inom området kan vara till stor hjälp för vårt team.

Lokal anpassning:
Förklara de lokala förhållandena för oss och om texten ska anpassas till dessa.

Ge oss tillräckligt med tid:
Ge oss så mycket tid som möjligt för jobbet. Uttryck och formuleringar förbättras vanligen om översättaren ges möjlighet att ”tänka till”. Mycket kort leveranstid kan ha negativ inverkan på kvaliteten.

Kontroll:
Be gärna någon på ert kontor eller en representant på den lokala marknaden att titta på översättningen och göra en bedömning. Förändringar kan sedan göras i samråd med oss och våra översättare.

Förberedelse:
En hel del tid, resurser och diskussioner ligger bakom de texter ni skickar till oss för översättning. Översättaren har inte alls varit involverad i denna process. Så varför inte ge översättaren tid och möjlighet att lära känna er och ert företag?

Långsiktigt samarbete:
Stratcore ser översättning som ett partnerskap mellan oss och kunden. Även personer som är experter inom ett visst ämnesområde och språk kan inte veta allt. Våra språkexperter har särskilda fackområden, men de kan inte känna till vilka termer och uttryck som ett visst företag föredrar att använda. Översättaren och kunden kan ibland behöva en viss "inkörningsperiod" för att förstå varandra fullt ut. Se därför de första jobben som en investering i ett framtida samarbete.

"Ofta behöver vi få texter översatta snabbt. Stratcore har varit oumbärliga – någon man alltid kan räkna med. Texterna levereras med stor professionalism och alltid med samma trevliga bemötande. Tack Stratcore för ett härligt samarbete!" Globalt flygbolag
Chef för intern onlinekommunikation"Jag ville bara tacka dig för den enastående tolken du ordnade till oss. Hon imponerade stort med sin professionalism och med sitt lugn, med ett för henne främmande affärsområde och inför en obekant publik. Allt gick mycket bra och vi ser fram emot att använda oss av Stratcore och Tuijas tjänster igen i framtiden."

Kommunikationsdirektör
Ledande globalt företag inom konsumentprodukter