Bulletin artiklar

Åtskilda av ett gemensamt språk?

En ofta citerad gyllene regel för översättare är att de endast bör översätta till sitt modersmål.

Detta är till synes tydligt nog. Men vad händer om ditt modersmål har många varianter? Som brittisk översättare blir jag ibland ombedd att använda amerikansk engelska (AE) i måldokumentet. (Vanligare är dock att varken brittisk engelska (BE) eller amerikansk engelska är specificerat och att jag därigenom tvingas att antingen fråga eller komma med en kvalificerad gissning.) Jag tror att ärlighet är det enda alternativet. Jag väljer att alltid informera byrån om att jag, trots att jag är ganska väl insatt i de stora skillnader som finns mellan brittisk och amerikansk engelska, bara kan ta på mig uppdrag som skall översättas till amerikansk engelska på en “göra mitt bästa-basis”.

De flesta engelsktalande är medvetna om skillnaderna i stavning mellan brittisk och amerikansk engelska. I dessa dagar av avancerad stavningskontroll är detta faktiskt det minsta av översättarens problem. Det är de mer subtila skillnaderna som kan ställa till besvär. Anta som exempel att du är en brittisk översättare som skall översätta det svenska ordet “körkort” till amerikansk engelska. Samtidigt som du gratulerar dig själv för att du kom ihåg att det brittisk-engelska substantivet “licence” är “license” på amerikansk engelska, så tvekar du inte att skriva “driving license” – problemet är dock att man i USA tenderar att säga “driver’s license”. Dessutom kanske ditt brittiska körkort går ut den “20 April 2040” men ditt amerikanska körkort skulle gå ut “April 20, 2040 “.

flags

I de flesta praktiska situationer skapar inte dessa skillnader någon förvirring alls, även om datumformat i amerikansk engelska “mm/dd/åå/(åå)” har gett mig lite huvudvärk vid bokningar online! Jag har faktiskt sett webbplatser med brittisk och amerikansk stavning i en fullt fungerande blandning, med “organisations” och “organizations” sida vid sida. Problem kan emellertid uppstå när olika terminologi används – i till exempel juridiska texter, där användandet av “fel” term kan leda till en brist på förståelse, eller ännu värre, till rena missförstånd och feltolkningar. Läsare av översatt text kan vara mycket förlåtande gällande skillnader i till exempel stavning och interpunktion, men i specialiserade texter är korrekt terminologi av avgörande betydelse.

Leverantörer av översättningstjänster kan inte alltid förväntas känna till vilken språkvariant som efterfrågas, så det är alltid en god idé att vara specifik från början, så att en lämplig översättare/korrekturläsare kan engageras för jobbet i fråga.

I dessa globala tider är det naturligtvis så att du kanske riktar dig till läsare i många länder, och då kan det helt enkelt vara en fråga om att välja den variant du tror känns mest naturlig för majoriteten. Jag har ännu inte stött på en webbplats som erbjuder besökaren att antingen välja amerikansk eller brittisk engelska!

I Storbritannien utsätts tv-tittarna för en sådan utbredd exponering av amerikanska “programmes” (“programs”!) att gränserna mellan de två varianterna av engelska inte är lika tydliga längre. Intressant nog har det inte helt och hållet handlat om enkelriktad trafik, man kan se att båda ländernas språkvarianter har påverkats.

Länk:
Http://www.bbc.co.uk/news/magazine-19670686Tack för den tid du har hjälpt oss med översättning till engelska. Som du vet har vi varit väldigt nöjda. Jag är gärna referens åt potentiella kunder. 

Översättningar av års och hållbarhetsrapporter

En av sveriges största familjeägda koncerner med en årlig omsättning på cirka 21.4 miljarder kronor

Ville bara ge lite feedback från mina finländska och tyska kollegor som kan vara av intresse … De är mycket nöjda med Stratcores översättningar, texterna är helt korrekta och väl översatta 😊. Mars 2023

Översättning av marknadstexter och tekniska texter samt produktion av webbinnehåll av journalistisk karaktär

Svenskt Livsmedelsforetag

Jag hoppas du mår bra och tack än en gång för ert utomordentliga arbete med översättningarna hittills!

Kan du hjälpa oss med ytterligare en översättning?

April 2023

Juridiska översättningar

Stort Svenskt energibolag

"Vi behöver ofta översatta texter snabbt. Det är då vi helt enkelt inte kunde klara oss utan Stratcore - de är alltid så pålitliga. De returnerar våra översättningar med total professionalism och alltid med samma glada leende. Vi uppskattar verkligen Stratcore och vill tacka dem för ett underbart partnerskap."

Översättningar av Marknad - HR – Journalistik – Företagskommunikation - Hållbarhet

Stora globala flygbolag

"Ville bara tacka dig för en anmärkningsvärd tolk som du organiserade för oss. Hon imponerade på oss med sin professionalism, eftersom hon var så lugn inför helt ny publik och affärsområde. Allt gick bra och vi ser fram emot att använda Stratcore och Tuijas tjänster igen inom en snar framtid."

Översättningar av ekonomiska rapporter och marknadstexter

Europeiskt fastighetsbolag

Stratcore följer riktlinjerna i den europeiska standarden för översättningstjänster SS-EN 15038:2006.