Bulletin artiklar

Åtskilda av ett gemensamt språk?

En ofta citerad gyllene regel för översättare är att de endast bör översätta till sitt modersmål.

Detta är till synes tydligt nog. Men vad händer om ditt modersmål har många varianter? Som brittisk översättare blir jag ibland ombedd att använda amerikansk engelska (AE) i måldokumentet. (Vanligare är dock att varken brittisk engelska (BE) eller amerikansk engelska är specificerat och att jag därigenom tvingas att antingen fråga eller komma med en kvalificerad gissning.) Jag tror att ärlighet är det enda alternativet. Jag väljer att alltid informera byrån om att jag, trots att jag är ganska väl insatt i de stora skillnader som finns mellan brittisk och amerikansk engelska, bara kan ta på mig uppdrag som skall översättas till amerikansk engelska på en “göra mitt bästa-basis”.

De flesta engelsktalande är medvetna om skillnaderna i stavning mellan brittisk och amerikansk engelska. I dessa dagar av avancerad stavningskontroll är detta faktiskt det minsta av översättarens problem. Det är de mer subtila skillnaderna som kan ställa till besvär. Anta som exempel att du är en brittisk översättare som skall översätta det svenska ordet “körkort” till amerikansk engelska. Samtidigt som du gratulerar dig själv för att du kom ihåg att det brittisk-engelska substantivet “licence” är “license” på amerikansk engelska, så tvekar du inte att skriva “driving license” – problemet är dock att man i USA tenderar att säga “driver’s license”. Dessutom kanske ditt brittiska körkort går ut den “20 April 2040″ men ditt amerikanska körkort skulle gå ut “April 20, 2040 “.

flags

I de flesta praktiska situationer skapar inte dessa skillnader någon förvirring alls, även om datumformat i amerikansk engelska “mm/dd/åå/(åå)” har gett mig lite huvudvärk vid bokningar online! Jag har faktiskt sett webbplatser med brittisk och amerikansk stavning i en fullt fungerande blandning, med “organisations” och “organizations” sida vid sida. Problem kan emellertid uppstå när olika terminologi används – i till exempel juridiska texter, där användandet av “fel” term kan leda till en brist på förståelse, eller ännu värre, till rena missförstånd och feltolkningar. Läsare av översatt text kan vara mycket förlåtande gällande skillnader i till exempel stavning och interpunktion, men i specialiserade texter är korrekt terminologi av avgörande betydelse.

Leverantörer av översättningstjänster kan inte alltid förväntas känna till vilken språkvariant som efterfrågas, så det är alltid en god idé att vara specifik från början, så att en lämplig översättare/korrekturläsare kan engageras för jobbet i fråga.

I dessa globala tider är det naturligtvis så att du kanske riktar dig till läsare i många länder, och då kan det helt enkelt vara en fråga om att välja den variant du tror känns mest naturlig för majoriteten. Jag har ännu inte stött på en webbplats som erbjuder besökaren att antingen välja amerikansk eller brittisk engelska!

I Storbritannien utsätts tv-tittarna för en sådan utbredd exponering av amerikanska “programmes” (“programs”!) att gränserna mellan de två varianterna av engelska inte är lika tydliga längre. Intressant nog har det inte helt och hållet handlat om enkelriktad trafik, man kan se att båda ländernas språkvarianter har påverkats.

Länk:
Http://www.bbc.co.uk/news/magazine-19670686

Dela den här artikeln:

Stratcore Rapporter

Stratcore-fågeln är ständigt på resa runt jorden, med öronen spetsade för språk och språkets roll i kommunikation och kulturutbyten. Här är några av historierna som vår lilla fågel har rapporterat på sistone.


"Ofta behöver vi få texter översatta snabbt. Stratcore har varit oumbärliga – någon man alltid kan räkna med. Texterna levereras med stor professionalism och alltid med samma trevliga bemötande. Tack Stratcore för ett härligt samarbete!" Globalt flygbolag
Chef för intern onlinekommunikation"Jag ville bara tacka dig för den enastående tolken du ordnade till oss. Hon imponerade stort med sin professionalism och med sitt lugn, med ett för henne främmande affärsområde och inför en obekant publik. Allt gick mycket bra och vi ser fram emot att använda oss av Stratcore och Tuijas tjänster igen i framtiden."

Kommunikationsdirektör
Ledande globalt företag inom konsumentprodukter