Bulletin artiklar

In English Instead of Swedish Inte bara i alla fall. På Stratcore är vårt mål att leverera texter med flyt, som inte känns “översatta” utan som känns som självständiga copytexter i original. Eller så gör vi så här: vi använder din text som utgångspunkt och omarbetar den till en copytext på önskat språk. Valet är ditt. Men, jag vill även berätta om några av våra “övriga” språktjänster – vi har ganska många sådana som spänner över ett brett område, så det finns säkert något av intresse för dig. Och observera att vi erbjuder alla dessa tjänster … Continue reading

In Swedish Instead of English Literally, that is. At Stratcore we aim to make a text read well and without that translated feel. As though it were original copy. Or even take your draft as a platform to rework into original copy in your target language. The choice is yours. However, that’s not why I’m sending you this email today…. I want to tell you about some of our “other” language services – we offer quite a few spanning  a pretty wide area, some of which I’m sure can be of interest to you. And … Continue reading