Kompetensområden

Medicinska översättningar - medicin, läkemedel och bioteknik

Bioteknik och medicin

Medicinska översättningar har en hög komplexitet och kräver en specialiserad terminologi. Det skapar unika utmaningar inom våra områden medicin, läkemedel och bioteknik. Därför har vi satt ihop ett team av mycket rutinerade personer som endast ägnar sig åt dessa områden. De är väl bevandrade i typiska frågor som kliniska prövningar, läkemedelsregistrering, patentansökningar, licensavtal, marknadsföring, m.m.

Översättarna
Alla våra översättare är specialiserade inom området. De har utbildning eller yrkeserfarenhet inom området och lång erfarenhet av medicinska översättningar. Naturligtvis har alla översättare målspråket som modersmål.

Arbetssätt
När ett uppdrag kommer in tar vi reda på så mycket som möjligt om uppdraget för att hitta rätt översättare med rätt kompetens. Något som vi särskilt vinnlägger oss om är att anpassa texten till målgruppen. Är texten riktad till läkare och övrig sjukvårdspersonal krävs en mer vetenskaplig text. Är texten riktad till patienter krävs en text som på ett enkelt sätt förklarar komplicerade sammanhang.

Kvalitet
För att skapa en översättning med kvalitet använder vi oss av både översättare och granskare. Vi tar också hjälp av olika hjälpmedel som termdatabaser, ordlistor och översättningsverktyg. Termdatabaserna vi använder borgar för att rätt facktermer används. Med hjälp av översättningsverktygen ser vi till att vi får en konsekvent och kvalitetskontrollerad text.

Sekretess och dataskydd
Våra medarbetare är bundna av sekretessavtal och vi använder oss av krypterad filöverföring

Exempel på uppdrag
-       Bipacksedlar
-       Licensavtal för medicinska produkter
-       Läkemedelsbroschyrer
-       Medicinska rapporter
-       Patentansökningar inom medicin och bioteknik
-       Patientinformation
-       Pressmeddelanden
-       Prövningsprotokoll
-       Regulatoriska dokument
-       Vetenskapliga presentationer
-       Webbplatser

Klicka här om du vill att vi kontaktar dig, eller ring 08-540 858 51 för mer information om Stratcores språktjänster.